ASi Tallinna Sadam 2012. aasta 3 kuu müügitulu kasvas 4%

ASi Tallinna Sadam 2012. aasta 3 kuu konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 24,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodi võrdluses 1,0 miljonit eurot ehk 4%. Ettevõtte puhaskasum oli 14,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 1,5 miljoni euro ehk ligi 12% võrra.

Ettevõtte konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 19,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema ajaga võrreldes 1,4 miljonit eurot ehk 8%. Puhaskasumi ja EBITDA kasv tulenes 1,0 miljoni euro ulatuses põhivarade müügist laekunud ühekordsetest tuludest. Lisaks ületas tulude kasv tegevuskulude kasvu ligi 0,4 miljoni euro võrra ning neto finantskulu vähenes 0,2 milj euro võrra. Müügitulude kasv põhines peamiselt sadamateenuste ja vahendatud energiateenuste tulu kasvul.

2012. aasta 3 kuu kaubamahuks kujunes 8,3 miljonit tonni, mis tähendas vähenemist 0,9 miljonit tonni ehk 9%. Vähenemise põhjustas vedellasti mahu vähenemine, mida teiste lastiliikide kasvud ei suutnud kompenseerida. Kaubamahu vähenemine tähendas piirkonna sadamate hulgas ühtlasi taandumist aasta varasemaga võrreldes suuruselt kolmandalt kohalt viiendaks, tulenevalt kaubamahu kasvust seni edestatud Riia ja Ventspilsi sadamates.

ASi Tallinna Sadam kaubamaht kasvas kõigis lastiliikides peale vedel- ja segalasti. Enim kasvas puistlasti maht, mis suurenes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 0,2 miljoni tonni ehk 32% võrra. Olulisematest lastiliikidest kasvasid 2011. aasta võrdluses veel konteinerid 0,08 milj tonni ehk 22% (TEUdes oli kasv 29%) ja veeremkaup 0,05 miljonit tonni ehk 6%. Vedellasti maht vähenes 1,2 miljoni tonni ehk 18% võrra. Veoskeemidest leidis vähenemine aset peamiselt raudteega saabuva kauba osas. Veidi vähenes ka viimastel aastatel jõudsalt arenenud vedellasti vedu meetodil laev-terminal-laev (-6%), mis moodustas esimesel kolmel kuul käideldud vedellasti kogumahust ca 33%. Vaatamata kaubamahu vähenemisele kasvas veidi kaubalaevade külastuste arv, mis toetas ka sadamateenuste tulu kasvu.

Kasvu jätkas reisijate arv, mis ulatus 3 kuu kokkuvõttes taaskord läbi aegade rekordilise 1,66 miljoni reisijani, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 0,08 miljoni reisija ehk 5% võrra. Reisijate arv kasvas kõigil liinidel, suurim kasv (0,06 miljonit reisijat) tuli siiski põhiliselt Tallinn-Helsingi liini reisijate arvu kasvust. Tallinn-Peterburi liini reisijate arv ulatus 24 tuhande reisijani.

Vaata lisaks