ASi Tallinna Sadam 2020. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot, langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht ligi 50% 11,5 mln euroni.

III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni kohta.  Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab stabiilset kurssi.

„Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel,“ ütles Kalm. II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt alates III kvartalist. „Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ kinnitas Kalm.

Olulisemad sündmused III kvartalis:

  • COVID-19 pandeemia mõju jätkus
  • Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
  • Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
  • Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
  • Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu liinil
  • Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
  • Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
  • Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-aastaseks perioodiks
  • Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes 43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas  lepinguliste tasude indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA
III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi (+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum
III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.

Investeeringud
2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 11,5 mln eurot.

Vahearuanded

Börsiteated

 

Vaata lisaks