ASi Tallinna Sadam 2020. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

2020.aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,8 miljonit tonni kaupa ja 0,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,5% ja reisijate arv vähenes 73%. Laevakülastuste arv vähenes 7% 1768 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes 10%, kuid sõidukite arv kasvas 3% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes 25% eelneva aasta sama perioodiga võrreldes.

2020.aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 21,3 miljonit tonni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7%, kasvu vedas tugev vedellasti mahu kasv. Reisijate arv vähenes pandeemia mõjul 59% 4,3 mln reisijani, samas laevakülastuste arv langes vaid 9,8% tänu kaubaveo jätkumisele rahvusvahelistel reisiliinidel. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes pandeemiaga seotud piirangute tõttu 18% ja sõidukite arv 8%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes 5% seoses Kanada projekti lühema prahiperioodiga IV kvartalis, mis tulenes väljaveetava rauamaagi mahu vähenemisest seoses pandeemia mõjuga kliendi kaevandustegevusele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on ettevõtte tasakaalustatud ärimudel neljas ärivaldkonnas tänasel koroona ajastul ennast eriti hästi tõestanud. „Pandeemia tõttu kannatab oluliselt küll meie reisijate äri, kuid samas on kaubamaht jõudsalt kasvanud saavutades viimase viie aasta rekordtaseme,  laevandus reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica näol jätkab stabiilsel kursil,“ ütles Kalm.

Kaubamaht kasvas neljandas kvartalis ja ka aasta kokkuvõttes eelkõige vedellasti toel tänu edukale koostööle sadama ja operaatorite ning nende klientidega. Samas on vedellasti kaupade puhul jätkuvalt tegemist projektipõhise pigem nišitoodete äriga, mille pidevat jätkuvat kasvu ei ole ette näha. Samuti kasvas ro-ro kaupade maht tänu liinilaevade külastuste arvu ja sageduse säilimisele ning maanteevedude nõudluse mõningasele kasvule.

Reisijate arvu langus tulenes COVID-19 pandeemiaga seoses kehtestatud ning aasta jooksul pidevalt muutunud liikumispiirangutest ja ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. „Aasta kokkuvõttes oleme küll kaotanud üle poole oma reisijatest, kuid tänu riigi toetusele reisioperaatoritele samade ro-pax tüüpi laevadega veetava kauba liikumise säilitamiseks, toimivad  rahvusvahelised reisilaevaliinid jätkuvalt  ja laevaoperaatorid on valmis olukorra normaliseerudes reisijate vedu samas mahus jätkama. Uuelt aastalt ootame ka kruiisituristide naasmist ja turismi vähemalt osalist taastumist,“ nentis Kalm.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad 2014-2020 ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Vaata lisaks