ASi Tallinna Sadam 2021 IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

IV kvartalis kasvasid nii müügitulu (+13%), korrigeeritud EBITDA (+6%) kui kasum (+14%). Reisijate arvu ja liinireisilaevade külastuste arvu kasv neljandas kvartalis suurendasid aasta võrdluses müügitulu reisisadamate segmendis, mis andis põhilise osa kontserni majandustulemuste paranemisse. Kasumlikkuse näitajad tõusid aga tuludest vähem seoses kulude kasvuga, mõjutatuna peamiselt energiahindade järsust tõusust ja suuremast põhivarade remondikulust.

Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu kõigi segmentide toel 110,1 mln euroni (+3%), korrigeeritud EBITDA oli 54 mln eurot (–8%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–10%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 5,3 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 14,7 mln eurot (–60%). Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langes kontserni sadamaid läbinud reisijate arv  3,5 mln reisijani (–18%), kaubamaht aga saavutas viimase kuue aasta kõrgeima taseme 22,4 mln tonni (+5%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte pandeemia jätkuvalt negatiivsest mõjust hoolimata kasvatada müügitulu kõigis ärivaldkondades. Lisaks viiruskriisile mõjutas kontserni majandustulemusi ka energiakriis. „Siiski nägime aasta viimases kvartalis  juba reisijate arvu ja reisilaevakülastuste hüppelist kasvu, mis annab kindlust, et pandeemia mõju reisijate ärile hakkab taanduma. Hea meel on kruiisireisijate naasmise ja Tallinn-Stockholmi liini taasavamise üle. Kaubamahus tegime kuue viimase aasta rekordmahu ja laevanduses jätkasime sama kindlal kursil. Usume, et järgnevatel aastatel mõjutab pandeemia meie äritegevust üha vähem,“ sõnas Kalm.

„Hoolimata kriisist jätkasime investeeringutega ja suvel valmisid Vanasadamas kruiisiterminal, promenaad ja Admiralisild, mis liidavad sadama ala linnaruumiga ning loovad atraktiivset keskkonda Vanasadama kinnisvaraarenduseks lähitulevikus,“ märkis Kalm. „Möödunud aastal jätkasime oma äritegevuse negatiivse jalajälje vähendamist – meie otseste saasteallikate poolt tekitatud kasvuhoonegaaside emissioon vähenes 10%. Laevafirmad ühendasid oma Vanasadamat külastavad laevad kaldaelektriga ning sildumisoperatsioonid toimuvad alates detsembrist automaatselt vähendades õhusaastet ja müra Vanasadamas ning hoides kokku väärtuslikku aega. Eelmise aasta alguses läksime üle taastuvallikatest toodetud elektri tarbimisele ning äriarenduses tegeleme intensiivselt meretuuleparkide arendamise ja vesinikutehnoloogia rakendamisega sadamategevuses.“

Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Vaata lisaks