ASi Tallinna Sadam nõukogu kinnitas ettevõtte strateegia, mis näeb 2021. aastaks ette tuluteenimisvõimalusi nii kauba-, reisijate kui ka kinnisvara ja laevandusäris

Tallinna Sadama visiooniks on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

Ettevõte strateegia põhifookuses on neli ärivaldkonda: kaup ja selle käitlemisega seotud tegevused, reisijad ja nende teenindamisega seotud tegevused, kinnisvaraarendus ning laevandus.

Strateegia järgi stabiliseerub 2021. aastaks Tallinna Sadamat läbivate kaupade maht 21 miljoni tonnini ning reisijate arv tõuseb 11 miljoni reisijani.

Ettevõte on seadnud järgmise viie aasta eesmärgiks Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõime teadliku kasvatamise koos kõikide logistikaketi osapooltega. Võimalusi nähakse konteinervedude ja vedelgaaside turu kasvus kui ka põhja-lõuna suunalises kaubavahetuses.

Reisijate valdkonnas on strateegia järgi kasvuvõimalusi kõikidel laevaliinidel ja kruiisilaevade teenindamisel, mida toetab uute liini- ja kruiisilaevade lisandumine ning Aasiast pärit reisijate huvi reiside vastu meie piirkonnas.

Kinnisvaraarendus pakub tulude saamise võimalusi pikemas perspektiivis. Esmalt püstitatakse eesmärgiks võtta kasutusele olemasolevad tööstusparkide alad Muugal ja Paldiski Lõunasadamas, koostada ja järk-järgult ellu viia Vanasadama arenguplaan ehk Masterplaan ning investeerida reisijate teenindamise taristusse.

Laevanduse valdkonnas on ühelt poolt eesmärgiks äriplaani täitmine mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse korraldamisel, teiselt poolt jäämurdevõimekuse tagamine ja jäämurdjale Botnica suvetöö leidmine.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Tallinna Sadama gruppi kuuluvad lisaks emaettevõttele tütarettevõtted TS Energia, TS Laevad ja TS Shipping ning ühisettevõte Green Marine.

Vaata lisaks