CEF konverents „Connecting Europe“ toimub Tallinnas 21.-22. septembril

21.-22. septembril toimub Tallinnas Nordea Kontserdisaalis kõrgetasemeline CEF (Euroopa Ühendamise Rahastu) konverents „Connecting Europe“, mille korraldajad on Eesti, kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, ning Euroopa Komisjon. Konverents keskendub Euroopa Liidu üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) investeeringutele eesmärgiga määratleda selle poliitilised meetmed, prioriteedid ja rahastamislahendused ELi 2020. aasta järgse finantsraamistiku raames.

Konverentsi eesmärk on koguda kaalukat ja käegakatsutavat teavet praeguse TEN-T rakendamise ja rahastamise olukorra kohta, määratledes samas ka tuleviku jaoks erinevad rahastamisvõimalused. Kollektiivselt püütakse välja selgitada vajalikud transpordiinvesteeringud ja nende rahastamisvajadused ELi 2020 järgse finantsraamistiku jaoks.

TEN-T strateegiline raamistik ja pikaajalised infrastruktuurikavad on hädavajalikud saavutamaks ELi ühiseid eesmärke:

  • majanduskasv, tööhõive ja ELi majanduse konkurentsivõime;
  • ELi ühtse turu tõhus toimimine;
  • vähene emissioon ja arukas liikuvus;
  • kaubandus ja ühenduvus kolmandate riikidega.

Selleks peab viima aastaks 2030 lõpule TEN-T põhitranspordivõrgu ja 2050. aastaks üldise võrgu.

Konverentsile on oodata ligikaudu 1500 osalejat ning see toob kokku olulised sidusrühmad: ELi ministrid, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmed, TEN-T koordinaatorid, Euroopa Investeerimispanga ja riiklikud abipangad, Euroopa naaberriikide ministrid, projektiedendajad, investorid, rahvusvahelised transpordiorganisatsioonid ning transpordi- ja finantseerimisvaldkonna liikmed.


CEF konverentsi lisainfo ja programm: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/konverents-connecting-europe

Vaata lisaks