COVID-19 mõju Tallinna Sadama tegevusele ja tulemustele

Seoses COVID-19 pandeemiaga on Euroopa riikides viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud erinevaid meetmeid. Muuhulgas on Eestis ja Soomes kehtestatud eriolukord ning välisriikide kodanikele kehtib mõlemas riigis üldine sisenemiskeeld. Eesti ja Soome vaheline reisijate liiklus on lubatud ainult kodumaale naasvatele kodanikele või teatud erijuhtudel. Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid seatud ei ole. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu on reisilaevade operaatorid teinud mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes.

Järgnev info võib iga hetk muutuda ja ei ole mõeldud pikaajalise suunisena.

Tänase seisuga toimuvad reisid igapäevaselt Tallinn-Helsingi liinil, mida teenindavad Tallinki laev m/l Megastar (kolm külastust päevas), Viking Line’i laev m/l Viking XPRS (üks külastus päevas) ja Eckerö Line’i laev m/l Finlandia (kolm külastust päevas). Võrreldes pandeemia-eelse ajaga on liinil keskmiselt viis laevakülastust päevas vähem. Liinilt on eemal Tallinki laevad m/l Silja Europa, mis tegi eelnevalt ühe külastuse päevas ja m/l Star, mis tegi eelnevalt kolm külastust päevas. Viking Line’i laev m/l Viking XPRS on vähendanud külastuste arvu kahelt külastuselt päevas ühele. Lisaks laevakülastuste arvu olulisele vähenemisele on märtsis ligi poole võrra vähenenud ka Tallinn-Helsingi liini reisijate arv.

Seoses ajutiselt taastatud piirikontrolli protseduuridega väljub Muuga-Vuosaari liini teenindav Tallinki laev m/l Sea Wind sama graafikutihedusega (kaks külastust päevas) Tallinna Vanasadamast, kuid sõidukiga reisijate teenindamine on ajutiselt lõpetanud ja liinil toimub ainult kaubavedu. Eckerö Line’i laev m/l Finbo Cargo on hooldustööde tõttu ajutiselt liinilt eemal ja jätkab liinil kaubavedu eeldatavalt alates 6. aprillist 2020.

Tallinn-Stockholmi laevaliin on ajutiselt suletud alates 15. märtsist, mistõttu jääb ära üks laevakülastus päevas. Liini kaubavedu on suunatud Paldiski-Kapellskär liinile, mida teenindab Tallinki laev m/l Regal Star.

Seoses järjekordadega Poola piiril ning tagamaks maanteevedude toimimist, on kaubaveoks ja sõidukiga reisijatele avatud uus liin Paldiski-Sassnitz (Eestist Saksamaale), mida alates 19. märtsist kuni hetkel teadaolevalt 18. aprillini teenindab varem Tallinn-Helsingi liinil sõitnud Tallinki laev m/l Star. Laev külastab graafiku kohaselt Paldiski Lõunasadamat kolm korda nädalas.

Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud kruiisilaevade vastuvõtu keeld 1. maini puudutab otseselt nelja planeeritud kruiisilaeva külastuse ära jäämist. Tänase seisuga on kruiisifirmad meid teavitanud ka üksikute maikuu külastuste tühistamisest, kuid arvestades COVID-19 pandeemia globaalset arengut prognoosime, et planeeritud laevakülastuste tühistamisi tuleb sellel kruiisihooajal palju. Kruiisilaevade vastuvõtu keeld puudutab ka liinil Peterburi-Helsingi-Tallinn-Stockholm-Helsingi-Peterburi sõitvat Moby SPL laeva m/l Princess Anastasia, mis algselt pidi alustama liiklust aprilli alguses ja tegema Tallinna Vanasadamas ühe külastuse nädalas.

Regulaarsete kaubaveoliinide (konteinerid ja ro-ro) laevade graafikuid ei ole COVID-19 tõttu oluliselt muudetud ja reisid jätkuvad sarnaselt kriisieelsele ajale. Samuti ei ole seni toimunud olulist muudatust mahukaupade käitlemises. Seetõttu ei ole seni COVID-19 pandeemia oluliselt mõjutanud Tallinna Sadama kaubasadamate segmendi müügitulu.

Kuna kaubavedu ja sellega seotud laevakülastused jätkuvad, on COVID-19 pandeemia ning selle leviku tõkestamiseks seatud piirangud seni peamiselt oluliselt vähendanud Tallinna Sadama reisisadamate segmenti kuuluvat Tallinna Vanasadamat läbivat reisijate ja laevakülastuste arvu. Reisijate arvu vähenemine vähendab reisisadamate segmendi müügitulu reisijatasudest ja laevakülastuste arvu vähenemine müügitulu laevatasudest.

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad poolt opereeritavad Saaremaa ja Hiiumaa siseriiklikud reisiparvlaevaliinid jätkavad liiklust hõredama graafiku alusel, et tagada saarte elanike koju naasmine ja kaubaveo jätkumine. Juhatuse hinnangul piirangutest tulenevad muudatused olulist mõju Tallinna Sadama reisiparvlaevade segmendile ei avalda, kuna üleveoteenuse lepingus sätestatud reiside arvust sõltumatu püsitasu katab kõik laevade ja nende opereerimise püsikulud (sh laevaperede töötasud) ning tagab segmendi planeeritud kasumlikkuse.

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne jäämurdja Botnica jätkab kuni 20. aprillini tavapärast jäämurdeteenuse osutamist Eesti Veeteede Ametile. Jätkuvalt on jõus Baffinland Iron Mines Corporation tellimus suvetööks Põhja-Kanadas. Botnica tegevust ega müügitulu COVID-19 pandeemia seni mõjutanud ei ole.

Riikide poolt COVID-19 viiruse tõkestamiseks rakendatavad meetmed täienevad ja muutuvad pidevalt ning olukord muutub igapäevaselt. Juhatuse hinnangul saab COVID-19 pandeemia mõju Tallinna Sadamale olema oluline seoses reisilaevaliikluse tõrgetega ning viiruse tõkestamisele suure tõenäosusega järgneva üldise majanduslangusega, kuid hetkel ei ole selle mõju ulatust ja kestust võimalik objektiivselt hinnata. Tulude vähenemise kompenseerimiseks vaatame muutunud oludes kriitiliselt üle kõik kontserni kulud, kuid püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus iseäranis reisisadamate segmendis vältimatu. Ettevõtte rahavoo parandamiseks vaatame üle ja vajadusel hindame ümber ka kõik planeeritud investeeringud ning võimalusel lükkame need edasi. Pooleliolevate investeeringute peatamist kontsern esialgu ei planeeri.

Tallinna Sadam rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega ülemaailmse ühise eesmärgi nimel takistada viiruse levikut ning kaitsta inimeste elu ja tervist. Oleme teinud teenuse jätkumise kindlustamiseks mitmeid muudatusi töökorralduses. Kontoritöötajad töötavad viiruse leviku perioodil kodukontoris. Operatiivtöötajate töö on ümber korraldatud nii, et neil oleks võimalikult vähe kontakte omavahel ja kõrvaliste isikutega. Kõikidele  eesliinil toimetavatele töötajatele on tagatud isikukaitsevahendid.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a auditeerimata andmetel oli müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Valdo Kalm

Juhatuse esimees

 

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

AS Tallinna Sadam

[email protected]

Vaata lisaks