EAS toetab logistikaklastri arendamist 12,8 mln krooniga

EAS otsustas toetada Eesti logistikaklastri arendamist 12,8 mln krooniga, mis on siiani suurim klastritoetus.
MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni taotluse „Eesti logistikaklastri arendamine" eesmärgiks on turundada Eesti logistikasektori potentsiaali erinevatel sihtturgudel ja erinevates riikides ning ekspordikäibe suurendamine, millele eelneb ühtsete kõrge ekspordipotentsiaaliga toodete ja teenuste väljaarendamine, keskse infokanali loomine, ühtse visuaali ning sõnumite väljatöötamine. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kogu logistikaklastri projekti maksumus on 18, 4 mln krooni, mida EAS toetab 12,8 mln krooniga. Klastrisse on kaasatud 18 partnerit, nende hulgas Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Paldiski Sadamad, Eesti Raudtee, Tallinna Lennujaam, Tallinna Tehnikaülikool.

„Eesti logistikasektor on väga hästi arenenud ja ekspordi seisukohalt võtmetähtsusega valdkond. Klastri loomine annab võimaluse sektorit paremini välisturgude partneriks pakkuda ning sõnumeid ühtlustada," kommenteeris EASi ettevõtete võimekuse divisjoni direktor Pille-Liis Kello. „Usume, et klastrist tekkiv sünergia avab Eesti logistikasektorile uusi võimalusi välisturgudel ning mõjub hästi ekspordikäibe kasvule," lisas ta.

Klastri tegevuse tulemusena peaks klastri liikmete ekspordikäive suurenema viie aastaga vähemalt 30%.

Eesti logistikaklastrisse kuuluvad Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam, Sillamäe Sadam, Paldiski Sadamad, Eesti Sadamate Liit, Eesti Raudtee, DBT, E.R.S., Spacecom, Contimer, Vopak E.O.S., Alexela Logistics, Esteve Terminal, Bominflot Estonia, Smarten Logistics, Tallinna Tehnikaülikool, Erahariduskeskus ja Riigiressursside Keskus.

Tallinna Sadam on olnud kogu projekti üheks peamiseks vedavaks jõuks ning aktiivseks korraldajaks.

Vaata lisaks