Eesti logistikaettevõtted alustasid ühise miljoniprogrammi elluviimist

14. juunil pandi üheksateistkümne suurima logistikasektori ettevõtte, kõrgkooli ja erialaliidu poolt alus ühele Eesti suurimale majandusalasele koostööprogrammile, mille maht on enam kui 20 miljonit krooni. Programmi esimene etapp vältab 2,5 aastat.

Klastriprogrammi raames on osaliste poolt välja töötatud ühtne strateegiline nägemus Eesti logistikasektori arendamiseks, viie osaline tegevuskava erinevate programmi osade läbiviimiseks koos eelarvetega ning tänaseks on osapooles allkirjastanud ka konsortsiumilepingu, mis sisaldab omafinantseeringu jaotust. Programmi osaliseks rahastamiseks taotletakse toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.

Klastri tegevused on jaotatud viide suuremasse alarühma: ühisturundus (peamiselt rahvusvaheline turundus); sisekommunikatsioon ja kogu sektori koostöövõime parandamine; uute toodete väljatöötamine logistikasektori vabade ressursside hõivamiseks; klastri ettevõtete haridusalaste vajaduste väljaselgitamine ja koos kõrgkoolidega vajalike õppekavade loomise algatamine ning infotehnoloogia-alase ühisosa kaardistamine.

„Eesti üks juhtivaid ekspordisektoreid on jõudnud ühises tegutsemises uuele tasemele. Ühendatud ressursid, nii oskusteabe kui raha osas, koos arvestatava riikliku toetusega, annavad tugeva panuse mitte ainult kõigile logistikaettevõtetele vaid ühiskonnale tervikuna,” ütles logistikaklastri juht Urmas Kõiv. „On selge, et tegevused alates infrastruktuuride ning terminalide rahvusvahelisest turundusest ja ühiskonna informeerimisest kuni konkreetsete toodete arendamise ja haridusküsimusteni on sellised, kus ühiselt tegutsedes võidavad lõpuks kõik.,” lisas ta.

Logistikaklastri osalisteks on Eesti suurimad infrastruktuuriettevõtted, sadamaterminalid, raudteeveoettevõtted, logistika- ja ekspedeerimisfirmad, kõrgkoolid ning erialaettevõtete liidud nagu näiteks Tallinna Sadam, Eesti Raudtee, Tallinna Lennujaam, Sillamäe Sadam, Vopak-EOS, Alexela Logistics, Smarten Logistics, Sadamate Liit, Riigiressursside Keskus, E.R.S., Spacecom, Paldiski Põhjasadam, ESTEVE Terminal, DBT, Contimer, Bominflot, Tallinna Tehnikaülikool ja Mainori Kõrgkool.

Projekti toetavad veel Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (KTK), Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioon (EVEA, Eesti Rahvusvaheline Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Infotehnoloogia Liit ning PROLOG.
Projekti koordineerib Logistika- ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA).

Vaata lisaks