Ellen Kaasik valiti BPO keskkonnakomisjoni esimeheks

AS-i Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik valiti Läänemere Sadamate Organisatsooni (BPO) keskkonnakomisjoni esimeheks.

BPO keskkonnakomisjoni koosseisu kuuluvad Läänemere suuremate sadamate esindajad ning selle peamine roll on olla BPO juhtkonna nõuandja sadamategevusega kaasnevates keskkonnaalastes küsimustes.

 

Lisaks nõuandvale funktsioonile on BPO keskkonnakomisjonil oluline roll ka sadamatevaheliste parimate praktikate jagamises keskkonnajuhtimise, sadamate keskkonnasäästliku arendamise, jäätmekäitluse, looduskeskkonna, õhusaaste, merekeskkonna, energeetika ja kliimamuutuste valdkondades, võttes arvesse ka HELCOMi soovitusi Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni alusel.

 

Uue ameti kõrval jätkab Ellen Kaasik keskkonnaalast koostööd Euroopa meresadamate organisatsiooni (ESPO) säästva arengu komisjoni liikmena ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liikmena.

 

BPO keskkonnakomisjoni uus esimees valiti 6. septembril Szczecinis toimunud BPO aastakonverentsil. 


Fotol vasakult: BPO uus juhatuse esimees Kimmo Naski (CEO Port of HaminaKotka), Ellen Kaasik ja BPO peasekretär Bogdan Oldakowski

Vaata lisaks