Ellen Kaasik valiti ESPO Säästva Arengu komisjoni esimeheks

Euroopa Meresadamate Organisatsooni (ESPO) 17. peaassambleel valiti ESPO Säästva Arengu komisjoni (Sustainable Development Committee) esimeheks AS-i Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik. Uus amet määrati aastateks 2014-2016.

ESPO Säästva Arengu komisjoni koosseisu kuuluvad suuremate Euroopa Liidu ja Norra sadamate esindajad ning selle peamine roll on olla ESPO peaassamblee ja -juhtkonna nõuandja sadamategevusega kaasnevates keskkonnaalastes küsimustes.

Komisjoni töö eesmärk on praktiliste hinnangute ja ekspertarvamuste koostamine vastavates EL õigusloome ja -poliitika valdkondades. Ühtlasi on Ellen Kaasiku juhtimisel komisjoni kohustuseks Euroopa Komisjoni antud valdkonda puudutavate ettepanekute analüüs, mis hõlmab ESPO juhtkonna poolsete hinnangute, soovituste, ekspertarvamuste ettevalmistamist ning kaasnevate mõjude ja uuringute vajaduse kaardistamist.

Lisaks nõuandvale funktsioonile on ESPO Säästva Arengu komisjonil oluline roll ka sadamatevaheliste parimate praktikate jagamises keskkonnajuhtimise, sadamate keskkonnasäästliku arendamise, jäätmekäitluse, looduskeskkonna, õhusaaste, merekeskkonna, energeetika ja kliimamuutuste valdkondades.

Uue ameti kõrval jätkab Ellen Kaasik keskkonnaalast koostööd Läänemere sadamate organisatsiooni (BPO) keskkonnakomisjoni liikmena ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liikmena.

Vaata lisaks