Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks Muuga sadamas Virna tn 3 asuvale kinnistule

AS Tallinna Sadam viib läbi enampakkumise eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmiseks Muuga sadamas.

 

Enampakkumise võitja kasuks hoonestusõigusega koormatav kinnistu on ASile Tallinna Sadam kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 14116002 all kantud kinnistu katastritunnusega 89012:001:0082, sihtotstarbega tootmismaa, pindalaga 40 970 m², aadressiga Virna tn 3, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond.

 

Enampakkumise tingimused

Kinnistu paiknemine asendiplaanil >> Lisa 1

Kinnistul paiknevate tehnovõrkude ja -rajatiste joonis >> Lisa 2

Kinnistuga tutvumine ja täiendav info

Kinnistuga tutvumise ja lisainformatsiooni sooviga palume pöörduda:

Natalja Baidina [email protected] +372 516 6397
Margus Sitsi [email protected] +372 508 6160

Tähtaeg

Pakkumine loetakse õigeaegselt esitatuks, kui see on jõudnud hiljemalt 28.05.2020 kell 15:00

  • e-kirja teel kohale e-posti aadressile [email protected] või [email protected] või
  • esitatud kinnises ümbrikus märksõnaga „Virna 3“ aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn.