Hinterport projekti lõppkonverentsil arutati uusi kaubatranspordi võimalusi

12. detsembril toimus Bolognas Hinterport projekti lõppkonverents, mille korraldas projekti koordinaator, Bologna logistikapark. Arutelu keskmes olid sadamate ja sisemaa terminalide vahelise efektiivse integratsiooni ees seisvad peamised takistused ning mõned võimalikud lahendused, mida projektiga seotud riikides arendada. Tallinna Sadam alustas tööstusparkide ja sadama maismaaühenduste alast koostööd Euroopa Liidu erinevate piirkondade ettevõtetega 2009 a.

Konverentsil esinesid rahvusvaheliselt tuntud kõnelejad suurematest Euroopa sadamatest ja sisemaa terminalidest, kelle esinemistele järgnes elav arutelu merekaubaveo alal toimunud sügavate muutuste üle ning strateegiate üle, mida rakendavad sadamavõimud, kelle jaoks integratsioon rannikualaga on prioriteediks.

Sünkroonvedude mõiste kui ühendvedude ja mitmeliigiliste vedude uus mõtteviis, s.t. kahe või enama transpordiliigi struktuurne, tõhus ja sünkroniseeritud kombinatsioon, võtab konverentsi tulemused ideaalselt kokku. Kõigi transpordi ja logistika operaatorite kogemused ühtisid Euroopa ametkondade arvamustega, kelle hiljutised poliitikad on suunatud ühtse Euroopa transpordiala loomisele ning sadamate ja sisemaa terminalide integratsiooni toetamisele.

Kõik konverentsi materjalid on saadaval Hinterport projekti veebilehel: www.hinterport.eu.

Vaata lisaks