Jäämurdja Botnica murrab ka sel suvel jääd Kanada Arktikas

Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt kolmele eelnenud aastale. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.

TS Shipping juhatus esimehe Ülo Eero sõnul abistas Botnica eelmisel kolmel aastal Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu liikumisel  jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. „Botnica on teinud jääseiret Milne Inleti sadama juurde viivates kitsustes ja väinades. See on ökoloogiliselt väga tundlik piirkond. Jäämäed on tavakaaslased, tihti kohtab laeva uudistama tulnud hülgeid, narvaleid ja jääkarusid. Koostöös Kanada teadusasutuste ja kohalike kogukondadega on  Botnica meeskond teinud  lisaks mereloomade vaatlusi, et kaardistada Kanada Arktika väheuuritud alade mere- ja maismaaloomade liikumisteed ning asukohad edasisteks teadusuuringuteks.“

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. a suve alguses lepingu Baffinlandiga MPSV Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega 2019-2022 suveperioodideks. Kanada kaevandusettevõte Baffinland tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt lepingule osutab Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

Vastavalt Eesti Veeteede Ametiga ( praegune Transpordiamet)  sõlmitud lepingule osutab Botnica talveperioodil 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes. Botnica prahipäevade arv 2020. aastal kokku oli 249 päeva ja laeva kasutusmäär 68% aastast, 2019. aastal vastavat 261 päeva ja 72%.

Vaata lisaks