Tallinna Sadamal Kantar Emori tööandjate maineuuringus 5.koht

Kantar Emori igakevadise tööandjate maineuuringu pingreas on Tallinna Sadam viiendal kohal. Esikohta hoiab vaatamata koroonakriisile Tallinna Lennujaam. Teisel kohal on Eesti Energia ja kolmanda positsiooni on säilitanud Tallink.

„Vaatamata sellele, et kriis on turismisektorit kõige enam mõjutanud, ei ole usk sektori lipulaevadesse kadunud ja inimesed tahaksid endiselt nendes ettevõtetes töötada. Nad usuvad, et töömahud nendes ettevõtetes taastuvad ja seal on jätkuvalt võimalik teenida korralikku palka,“ kommenteeris Kantar Emori töötajakogemuse juhtekspert Mari-Liis Eensalu.

Muutunud tööturu olukorra mõju on Eensalu sõnul näha mõnevõrra kasvanud lojaalsuses oma tänasele tööandjale. „Lojaalsete töötajate osakaal kasvas 57 protsendilt 62 protsendile ning keskmiselt vähenes nende tööandjate arv, keda peetakse piisavalt usaldus- ja kaalumisväärseks,“ selgitas ta.

Muutused on olnud siiski oluliselt väiksemad kui eelmise majanduskriisi ajal 2009. aastal, mil esma- ja ainutähtsaks kriteeriumiks töökoha valikul kerkis töökoha stabiilsus. „Käesolevas kriisis on stabiilsus küll veidi olulisemaks muutunud, kuid tähtsaks on jäänud ka teised tegurid: nii materiaalne tasupakett kui ka pehmemad väärtused, teisisõnu töötajate väärtustamine ja neist hoolimine,“ kõneles Eensalu.

Tallinna Sadama 5.koht palgatöötajate sihtrühmas ei ole oluliselt muutunud võrreldes viimaste aastatega (eelmisel aastal 4.koht). Ettevõttes töötamist kaaluksid 39% palgatöötajatest. Tallinna Sadamas töötamist kaaluvad palgatöötajad toovad positiivse muljena välja, et Tallinna Sadamas on huvitavaid töökohti ning rohkelt vaheldusrikkust. Inimestel on ettevõttest stabiilne ning jätkusuutlik kuvand. Palgatöötajate jaoks on mitte-kaalumise põhjuseks eelkõige ebahuvitav valdkond või erialase ametikoha puudus. Pingereas keskmisest madalamalt paigutub Tallinna Sadam 15-34-aastaste,äriteenuste valdkonna inimeste ning Tartu- ja Jõgevamaa elanike hinnangutel. Tudengite silmis on Tallinna Sadam veidi madalamal ehk 18.positsioonil.

Tudengite sihtrühmas on samuti peamiseks ajendiks ettevõttes töötamise kaalumiseks selle huvitava ja vaheldusrikka töö kuvand. Olulisel määral mainitakse ka erialase töö ning arengu- ja karjäärivõimalusi ning Tallinna Sadama suurust ja tuntust.

Tallinna Sadama mainekuvandi tugevaimad aspektid on vaheldusrikas töö, edukus omal alal, konkurentsivõimeline palk ning stabiilne töökoht. Mõlemas sihtrühmas on madalaimalt hinnatud paindliku tööajakorralduse kuvandit. Tudengid ei hinda ka arengu- ja koolitusvõimalusi nii kõrgelt kui töötavad inimesed.

Emor viib igal kevadel läbi tööandjate maine uuringut, kus palgatöötajatel palutakse panna pingeritta suuremad tööandjad. Selle aasta aprillis-mais toimus uuring 15. korda, sellele vastas 1678 töötavat inimest.

Vaata lisaks