Kaubavedude uuring Vanasadamas

Tallinna Sadam, Helsingi Sadam ja Helsingi Regionaalse Transpordi Amet HSL hakkavad Vanasadamas uurima kaubavedude mahte ja sihtkohti. Andmeid kogutakse HTTransPlan projekti (Helsinki-Tallinn Transport & Planning Scenarios) raames ning need on ühtlasi abiks ka Helsingi piirkonna transpordisüsteemi kavandamisel.

Uuringu jaoks on ette valmistatud küsimustik kaubaautode juhtidele. Küsimustik määratleb iga sadamasse jõudva veose päritolu, sihtkoha ja sisu ning sõiduki, mida kauba vedamiseks kasutatakse.

Uuring viiakse läbi 42. (oktoobri kolmandal) nädalal.

Autojuhte intervjueeritakse sadamas teisipäeval ja neljapäeval. Eesmärgiks on võimalusel küsitleda kõiki maad mööda saabuvaid autojuhte (kui liiklusolukord seda võimaldab). Uuring ei mõjuta ega viivita laevaliiklust ega laevade laadimist.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja kogutud informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalselt. Uuringutulemustes ei avaldata üksikute veoste või ettevõtete kohta käivaid andmeid tuvastataval moel.


Lisainformatsiooni uuringu kohta: Hele-Mai Metsal, Infrastruktuuri arenduse osakonna juhataja, [email protected]

Vaata lisaks