Keskkonnajuht Ellen Kaasik: vedellasti käitlemine merel on suure merekeskkonnareostuse riskiga

Tallinna Sadama keskkonnajuht Ellen Kaasik: vedellasti käitlemine merel erinevalt ohutus- ja keskkonnanõuetele vastavalt rajatud taristuga sadamast on suure merekeskkonnareostuse riskiga.

„Tallinna Sadam on pikemat aega jälginud murelikult Eesti rannikuvetes toimuvat vedellasti ümberlaadimist ühelt laevalt teisele. Arvestades, et avatud merel ei ole võimalik ega ka kohustus järgida mitmeid ohutusreegleid, siis vedellasti käitlemine merel on suure merekeskkonnareostuse riskiga ja avaldab ohtu nii Eesti loodusele kui ka tervikuna Läänemere haprale ökosüsteemile.

Tallinna Sadam hoolib keskkonnast  ja soovib seista  kogu Läänemere kestliku arengu eest. Seetõttu on sadam juba varem teinud ettepaneku avatud merel vedellasti ümberlaadimise võimalus välistada. Seda eriti olukorras, kus sadamatel on olemas võimekus vedellasti käidelda kõiki keskkonnariske arvesse võttes. Näiteks on sadamas vedellasti käitlemine lubatud ainult läbi terminali torustiku. Samuti omavad sadamad ohuolukorra lahendamise ja akvatooriumi reostustõrje plaane, mida regulaarselt kontrollivad vastavad ametid, olemas on  kooskõlastatud riskianalüüsid ning investeeritakse järjepidevalt ohutuse tagamiseks ja keskkonnariskide vältimiseks reostustõrje vahenditesse jm tehnikasse.

Lisaks keskkonnaalastele riskidele võib võimalik reostus ja selle likvideerimise vajadus sulgeda pikaks ajaks ka sadamate kaubavoo. Rääkimata sellest, et avamerel vedellasti ümberlaadimist võimaldades jääb riik ilma laevade veetasudest, sadam – sadamatasudest ning naftaterminalid – terminalitasudest. Koostöös majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumiga, keskkonnaministeeriumiga ja Transpordiametiga otsime olukorrale lahendust.“

Vaata lisaks