Klaukse tee 1b, Uusküla, Jõelähtme vald

Aadress

Klaukse tee 1b, Uusküla, Jõelähtme vald

Üldpind, m²

9986

Sihtotstarve

tootmismaa

Katastritunnus

24501:001:0323

Lubatud hoone kõrgus, m

40

Ehitusalune pind, m²

6400

Hoonete arv

kuni 10

Vaata krundi asukohta Ava kaart
Tehniline info

Krunt paikneb Muuga tööstuspargi territooriumil Muuga sadama kõrval. Krunt asub Muuga sadama vabatsoonis. Suurepärane juurdepääs sadama kaidele ja terminalidesse. Mugav ühendus põhimaanteedelt – Peterburi maantee, Tallinna ringtee. Rajatud on asfalteeritud teede võrk koos tänavavalgustusega. Rail Balticu kaubajaam rajatakse tööstuspargi kõrvale.

• Veevarustus ja kanalisatsioon – torustikud on rajatud krundi piirini.
• Gaasivarustus – gaasitorustik on välja ehitatud krundi piirini. Krundi valdaja kompenseerib vastavalt vajalikule võimsusele ASi Tallinna Sadam poolt ASile Eesti Gaas tasutud liitumistasu.
• Elektrivarustus – elektrivõrguga liitumine vastavalt krundile installeeritud võimsusele ehitatakse välja liitumistasu eest.
• Telekommunikatsioon – sidekanalisatsioon on rajatud krundi piirini (konkreetsed sideühendused ehitab välja AS Telia vastavalt krundi konkreetsetele vajadustele krundi valdaja kulul).

Detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud: Uusküla küla Klaukse tee ja lähiala detailplaneering.

Kontakt


Piret Üts
Kinnisvara valdkonna juht
+372 520 1866