Klaukse tee 6, Uusküla, Jõelähtme vald

Aadress

Klaukse tee 6, Uusküla, Jõelähtme vald

Pindala, m²

26649

Ehitusalune pind, m²

18600

Sihtotstarve

tootmismaa

Katastritunnus

4501:001:0330

Lubatud hoone kõrgus, m

40 m / 6 korrust

Vaata krundi asukohta Ava kaart
Tehniline info

Krunt paikneb Muuga tööstuspargi territooriumil Muuga sadama kõrval. Krunt asub Muuga sadama vabatsoonis. Suurepärane juurdepääs sadama kaidele ja terminalidesse. Mugav ühendus põhimaanteedelt – Peterburi maantee, Tallinna ringtee. Rajatud on asfalteeritud teede võrk koos tänavavalgustusega. Rail Balticu kaubajaam rajatakse tööstuspargi kõrvale.

• Veevarustus ja kanalisatsioon – torustikud on rajatud krundi piirini.
• Gaasivarustus – gaasitorustik on välja ehitatud krundi piirini. Krundi valdaja kompenseerib vastavalt vajalikule võimsusele ASi Tallinna Sadam poolt ASile Eesti Gaas tasutud liitumistasu.
• Elektrivarustus – elektrivõrguga liitumine vastavalt krundile installeeritud võimsusele ehitatakse välja liitumistasu eest.
• Telekommunikatsioon – sidekanalisatsioon on rajatud krundi piirini (konkreetsed sideühendused ehitab välja AS Telia vastavalt krundi konkreetsetele vajadustele krundi valdaja kulul).

Detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud: Uusküla küla Klaukse tee ja lähiala detailplaneering.

Kontakt


Piret Üts
Kinnisvara valdkonna juht
+372 520 1866