Koroonaviiruse tõttu erimeetmete rakendamist sadamates ei ole nõutud

Nii töötajate kui ka sadamakülastajate ohutus ja turvalisus on Tallinna Sadama jaoks äärmiselt olulised. Koostöös laevafirmade ja ametkondadega koolitame järjepidevalt oma töötajaid ohuolukordades toimetulemiseks.

Seoses koroonaviirusega on Tallinna Sadam tihedas infovahetuses ametkondadega ning  jälgib Terviseameti teavitusi. Hetkel on Terviseamet hinnanud koroonaviiruse leviku tõenäosuse Eestis madalaks ja ei Terviseamet ega Politsei-ja Piirivalveamet pole Tallinna Sadamalt  täiendavate erimeetmete rakendamist nõudnud.

Ettevaatusabinõuna ja Terviseameti soovitusel on  praeguseks suurendatud reisiterminalides koristussagedust. Samuti on täiendatud töötajate kaitsmiseks mõeldud isikukaitsevahendite (respiraatorid) varusid. Nende kandmise nõudmist rakendatud ei ole. Tallinna Sadam jälgib hoolikalt, et terminalide tualettruumides  oleks pidevalt olemas desinfitseerimisvahendid.

Oleme pidevalt ühenduses ametkondadega ja teeme koostööd laevafirmadega, et vajadusel ja ametkondade nõudmisel olla valmis täiendavate erimeetmete rakendamiseks.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on uut tüüpi koroonaviiruse poolt põhjustatud hingamisteede haigus levinud eeskätt Hiinas, kuid reisijad on selle edasi kandnud ka teistesse riikidesse. Uuendatud info on avaldatud Terviseameti ja WHO kodulehel:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Nakatumise ennetamiseks tuleb järgida tavapäraseid hügieeninõudeid nagu sage kätepesu ning hoiduda kontaktist inimestega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid. Kui köhid või aevastad siis kata suu ja nina salvräti või varrukaga ja pese seejärel käed.

Ohutut ja turvalist reisimist!

Lisainfo  Terviseameti veebilehelt.

Vaata lisaks