Läänemere reostuse vähendamiseks saavad sadeveeluugid märgistuse “Meri algab siit”

Suitsukoni reostuse vastu võitlemise kampaania jätkub “Meri algab siit” kaevuluukide märgistusega, mille eesmärk on Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervise parandamine ning Eestimaa elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine. Kampaania käigus märgistatakse 15 Eesti linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu endast kujutavad sademeveega Läänemerre sattunud sigaretikonid. Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.

Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid vihmavee äravoolu restkaevudesse toob endaga kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid reostajaid on sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, kuid egelikkuses suubub suurem osa vihmaveest koos konidega otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjustavad merebioloogiale suurt kahju.

Kampaania raames märgistatakse Eesti eri paigus sademevee kaevuluugid tekstiga “Meri algab siit”. Lisaks tekstile märgitakse asfaldile visuaalne tähis reostamise keelamiseks ja siluett-viide kohalikele vee-elanikele (kaladele, hüljestele). Visuaalne tähis muudab probleemist arusaamise ja sellega suhestumise lihtsamaks. Teksti täpne sõnastus sõltub linnast ning linna lähedal asuvast veekogust. Eesmärk on suunata inimeste käitumisharjumusi ning luua seoseid enda ja “teiste” vahel, andes tulemuseks nii tervema ja mitmekesisema elukeskkonna kui ka puhtamad tänavad.

Kampaania linnade hulgas on loomulikult ka Tallinn, kus toimub kaevuluukide märgistamine süsteemselt linnaosade kaupa. Ainuüksi Tallinna Vanasadamas märgistatakse ca 30  sadeveeluuki, samasugune on ka Tallinna lennujaama alal märgistatavate kaevuluukide hulk. Kokku märgistatakse Tallinnas 310 sadevee kaevuluuki.

Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute järgi üks mahukamaid reostajad ning seetõttu on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt kasvanud ning reostus vähenenud.

Kampaaniat „Meri algab siit“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohkem infot: www.merialgabsiit.ee

Konireostusega võitlemiseks on nii Tallinnas kui Eestis kavas mitmeid tegevusi, aktsioon kulmineerub 19. septembril toimuval ülemaailmsel Maailmakoristuspäeval, mille fookuses on just suitsukonid. Loe lisaks www.maailmakoristus.ee

 

Vaata lisaks