Ligi 14 000 Eesti jaeinvestorit ja üle 100 kutselise investori soovis saada Tallinna Sadama omanikuks

Kolmapäeval lõppenud AS-i Tallinn Sadam aktsiate esmasest avalikust pakkumisest võttis osa 13 723 Eesti jaeinvestorit ja 102 kutselist investorit; nõudlus aktsiate järgi ületas pakkumise enam kui kolmekordselt. Järgmisel nädalal börsidebüüdi tegeva aktsia lõplikuks hinnaks kinnitati 1,70 eurot.

 

Aktsiad jaotatakse investoritele hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta ning jaotatavate aktsiate koguarv on 86 704 968. Pakkumise kogumahuks kujunes seega ligikaudu 147,4 miljonit eurot.

 

“Investorite, nii Eesti jaeinvestorite ja pensionifondide kui ka rahvusvaheliste fondide väga suur huvi Tallinna Sadama aktsia vastu annab meile kindlustunnet, et oleme stabiilse dividendiaktsiana pälvinud investorite usalduse,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. “Üheks meie väga oluliseks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele võimalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Seda võimalust kasutanud inimeste arv on  muljetavaldav ning tänan kõiki teid – Eesti inimesed – meile osutatud usalduse eest. Samas on  22-st riigist kutselise investori osalemine tunnustus meie ettevõttele ja  Eesti majandusele.”

 

“Tallinna Sadama aktsiaemissiooni tulemused näitavad, et valitsuse otsus viia Tallinna Sadama vähemusosalus börsile pakkumaks Eesti inimestele ja pensionifondidele uusi võimalusi oma raha Eestisse investeerimisel oli õige. Samuti elavdab astutud samm kindlasti kohalikke finantsturge,” rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

 

Eesti jaeinvestorite poolt märgitud aktsiate arv moodustas 23% pakkumise kogunõudlusest. 51% pakkumises osalenud jaeinvestoritest märkis kuni 1000 aktsiat ja 78 % kuni 3000 aktsiat.  

 

Jaeinvestoritele jaotatakse kokku 18 404 968 aktsiat ehk 21 protsenti jaotatavatest aktsiatest. Kõigile jaeinvestoritele tagatakse aktsiate 100-protsendiline jaotamine 1000 aktsia ulatuses. Kuni 3000 aktsiat märgitud korraldusest rahuldatakse jaeinvestoritele 1000 aktsiat ületanud mahust 51,34%, üle 3000 aktsia märgitud mahust lisandub 4,5 %.

 

Institutsionaalseid investoreid osales pakkumisel kokku 22 riigist. Eesti institutsioonide nõudlus moodustas 29% kogu institutsionaalsest nõudlusest, millest valdav enamus tuli siinsetest pensionifondidest. Balti institutsioonide nõudlus kokku moodustas 34 %, Põhjamaad 27%, Ühendkuningriik 21%, ülejäänud Euroopa 8%, USA 8% ja muud regioonid 1% kogu institutsionaalsest nõudlusest. 

 

Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki investeerimispanganduse juht Mihkel Torim on aktsiaemissiooni tulemustega väga rahul. “Keerulisel turul mitmekordselt ülemärgitud Tallinna Sadama IPO on  üks neljast Euroopas sel aastal toimunud 29-st üle 100 miljoni eurose mahuga pakkumisest, mille hind kinnitati pakkumise hinnavahemiku ülemisse poolde. Samuti on heameel  tõdeda, et ligi 80% pakkumises osalenud jaeinvestoritest saavad vähemalt 2/3 oma märkimissoovist. Läbi Eesti pensionifondide saavad kaudselt Tallinna Sadama aktsionärideks ka enamus teise sambaga liitunud inimestest.“

 

Pakkumise raames omandatud aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2018 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.

 

Investoritele jaotatud aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele eeldatavalt 12. juunil. AS-i Tallinn Sadam aktsiate esimeseks kauplemispäevaks Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas on planeeritud 13. juuni 2018.

 

Tallinna Sadama aktsiate avalik märkimine algas 25. mail, mil ettevõte avalikustas prospekti ja esitas noteerimisavalduse ettevõtte aktsiate noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsil.

 

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames pakuti müügiks kokku kuni 86 704 968 AS-i Tallinna Sadam lihtaktsiat, sh kuni 75 404 968 uut aktsiat ja kuni 11 300 000 olemasolevat aktsiat.

 

Aktsiate institutsionaalse pakkumise kaaspeakorraldajad olid Citigroup Global Markets Limited ja Carnegie Investment Bank AB ning kaaskorraldajad Erste Group Bank ja Swedbank. Eesti residentidele suunatud jaepakkumise kaaspeakorraldajad olid Swedbank ja LHV Pank.

Vaata lisaks