LNG punkerdamise uuringu teostab Pöyry

ASi Tallinna Sadam poolt välja kuulutatud veeldatud maagaasi (LNG) punkerdamise infrastruktuuri rajamise teostatavus- ja tasuvusuuringu hankel tunnistati kuue pakkuja seas parimaks Pöyry Management Consulting Oy.

ASi Tallinna Sadam ärisuunajuht Natalja Baidina sõnul on uuring seotud Läänemerel peagi laevakütustele jõustuvate uute keskkonnanõuetega. „Senisest oluliselt karmimaid nõudeid on võimalik kõige paremini täita veeldatud maagaasi kasutusele võtmisel laevade kütusena ning selleks omakorda on vajalik tagada laevade punkerdamine LNG terminali kaudu,“ märkis Baidina.

„Uuringu peamine eesmärk on hinnata LNG kui punkerkütuse turu potentsiaali Läänemere piirkonnas ning LNG kui punkerkütuse tarnete optimaalset logistikat ja teostatavust,“ lausus Baidina.
„Teostatavus- ja tasuvusuuringu hankel osutus võitjaks kõige odavamat hinda pakkunud Pöyry ning uuring peaks valmima juba aprillis,“ lausus Baidina.

ASi Tallinna Sadama poolt novembri lõpus välja kuulutatud hankele esitasid pakkumised Royal Haskoning DHV, DNV Belgium NV, Ramboll Danmark A/S, Pöyry Management Consulting Oy, AF-Consulting AS ning AS PricewaterhouseCoopers Advisors. Kõik pakkujad ja nende poolt esitatud pakkumused vastasid lihthanke dokumentides esitatud nõuetele.

Pakkumusi hinnati vastavalt lihthanke korrale ja kriteeriumitele (pakkumuse maksumus – 40 %; pakkuja teostatavusuuringute ja/või tasuvusanalüüside kogemus – 40 %; ajakava (pakkuja poolt esitatud) – 20 %).

Uuringut kaasrahastatakse Euroopa Liidu TEN-T programmist „Veeldatud maagaasi rajatised Läänemere sadamates“ raames, mille sihiks on välja töötada ühtlustatud lähenemine Läänemere regiooni veeldatud maagaasi punkerdamise infrastruktuurile.

Projektiga on liitunud Aarhusi, Helsingborgi, Helsingi, Malmö-Kopenhaageni, Turu, Stockholmi ja Tallinna Sadama sadamad. Partnersadamates planeeritakse sadama infrastruktuuri arendada, et hakata laevaomanikele tulevikus LNG-ga punkerdamise teenust pakkuma.

IMO, MARPOL lisa VI ja ELi nõuete kohaselt ei tohi 2015. aastast alates laevakütuse väävli sisaldus eripiirkonnas SECA (sulphur emission control area), mille alla kuuluvad Läänemeri ja Põhjameri, ületada 0,10%.

Vaata lisaks