Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas 05. mail ASi Tallinna Sadam 2009. aasta majandusaruande

Kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kasvas mullu 31,6 miljoni tonnini ja reisijate arv jõudis rekordilise 7,26 miljoni reisijani.

Mullune aasta oli aktsiaseltsile Tallinna Sadam globaalselt raskes majanduskeskkonnas edukas. Tallinna Sadam teenis rekordilise 1 267 miljoni kroonise tulu juures 408 miljonit krooni kasumit. Dividendidena maksti omanikule 416,6 milj krooni. 

Kokku kasvas 2009. ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud kaubamaht 2,5 miljonit tonni ehk 9%. Suurimad muutused leidsid aset taas vedel- ja puistlasti mahtudes, mis erinevalt vähenemisest 2008. aastal kasvasid. Puistlastist kasvas peamiselt kivisöe ja väetiste, vedellastist aga naftatoodete osakaal. 

Kasvavaks trendiks ASi Tallinna Sadam puhul on kujunemas laev-terminal-laev skeemil teenindatava kauba kasvav maht, mis 2009. aastal moodustas kogu kaubamahust ligi 22%. Ülemaailmse majanduslanguse mõjul langenud tarbimisnõudluse tõttu vähenesid veerem- ja konteinerkaup ning segalast. 

2009. aastal ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud reisijate arv veidi kasvas ning jõudis rekordilise 7,26 milj reisijani. Kruiisireisijate arv kasvas 39 tuhande võrra küündides 417 tuhande reisijani.

2009. aastal investeeris kontsern uutesse kaidesse ja teistesse infrastruktuuri objektidesse kokku 852 miljonit krooni, ehk 292 miljoni krooni enam kui mullu. Suurimaks objektiks oli konteinerkaupade terminali kai ja tagala rajamine Muuga sadamas, mis valmib 2010. aastal.

Vaata lisaks