MKMi ja Logistikaklastri kutsel saabuvad Tallinnasse strateegilised partnerid Kasahstanist ja Kanadast

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Logistikaklastri kutsel viibivad 26. – 27.oktoobril Tallinnas strateegilised koostööpartnerid Kasahstanist ja Kanadast.

Külalised saabuvad transiidikonverentsile TRANSESTONIA 2011, mille läbiv teema on seekord Transatlantic Horseshoe (Atlandiülene Hobuseraud).

Transatlantic Horseshoe on klastri poolt arendatav ja läbi Eesti kulgev Põhja-Ameerikat Venemaa ning Kesk-Aasiaga ühendav intermodaalne transpordikoridor,mille nimi on tingitud selle üle Atlandi kulgeva kaubatee kaarjast trajektoorist –  kiireim ja kindlaim teekond kulgeb Memphisest Venemaale ja Kasahstani läbi Halifaxi ja Tallinna sadamate.

 

26. oktoobril Swissotel Tallinnas toimuvale konverentsile saabub Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi kutsel ametlik äridelegatsioon Kasahstanist. Logistikaklastri kutsel saabuvad strateegilised koostööpartnerid Halifaxist, Venemaalt ning peamistest konteinerisadamatest Saksamaal ja Hollandis. Transestonia 2011 annab põhjaliku ülevaate selle transpordikoridori erinevaid osasid opereerivatest partneritest, pakutavate võimaluste ulatusest ja konkurentsieelistest. Logistikaklastri poolt välja arendatav süsteem loob arvestatavad võimalused kõikidele Eesti ekspedeerijatele, samuti importööridele ja eksportööridele.

 

27. oktoobril tutvuvad väliskülalised Muuga sadama ja Eesti Raudteega, kus toimuvad  koostööläbirääkimised Transatlantic Horseshoe edasiste arendus- ja müügitegevuste kavandamiseks ning 2012 aasta ühiste tegevuste kokkuleppimiseks.

Vaata lisaks