Muuga sadam saab täna 30. aastaseks

Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam Muuga sadam avati pidulikult 19. detsembril 1986. Täna 30. aastaseks saav sadam on kogu tegevusaja jooksul mänginud olulist rolli Eesti majanduse ja riigi jaoks tervikuna.

Oma tegevusaja jooksul on Muuga sadam näinud nii suuri kasvuperioode kui ka langusi ning käinud ajaga kaasas. Tänaseks on võetud suund kaubavoogude mitmekesistamisele lisandväärtuse andmisega, samuti soovib sadam rohkem kasutusele võtta uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi.  Kõike selleks, et saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

 

Valmides oli Muuga sadam Nõukogude Liidu üks moodsamaid ja uhkemaid sadamaid, seda enam, et seda ehitasid soomlased ja hoonete siseviimistluses kasutati välismaiseid materjale. Toonase nimega Tallinna Uussadam rajati peamiselt teravilja ja külmutatud toidukaupade importimiseks Nõukogude Liitu. Seepärast valmisid sadama esimeses ehitusjärgus just viljaelevaator ja külm-laod, mis on kõik töös tänase päevani. Muuga viljaterminal on tänaseni oma suuruse ja mahu poolest üks võimsamaid Euroopas.

 

Sadam hakkas jõudsalt arenema peale Eesti taasiseseisvumist. 1993. aasta märtsis avati Muugal esimene vedellastiterminal, mis pani aluse siinsele naftaärile.

 

Aastad 2000-2007 on Eesti transiidiäri kuldajastu. Enamike Muuga sadama terminalide areng ja rajamistööd jäävad sellesse aega. Üheks olulisemaks verstapostiks on vedellastiterminalide edaspidine areng ja uute süvakaide rajamine tankerite sildumiseks, väetiseterminali rajamine ning konteinerterminali laiendused.

 

Rekordaastal 2006 käitles AS Tallinna Sadam 41,3 miljonit tonni kaupu. Kogu sellest mahust liikus läbi Muuga sadama ligi 90%.

 

90ndate lõpus hakati üha enam rõhku panema ka keskkonnasäästmisele – nii avati 1998 esimene õhuseirejaam ja kahetuhandete aastate alguses sai püsti esimene mürasein Muuga lääneosas. Nüüdseks on mürasõbralikuks saanud ka Muuga idaosa, lisaks on sadamaalale paigaldatud 21 e-nina ehk lõhnasensorit ja 4 tuuleandurit, mille abil õhu keemilist koostist ja selle levikut reaalajas jälgida.

 

Tänapäeval on Muuga sadam oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Territooriumi suurus on 524,2 ha ning akvatoorium 752 ha. Suurim sügavus kaide ääres ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki Taani väinu läbivaid laevu. Muuga sadamas on 29 kaid, mille kogupikkus on üle kuue kilomeetri. Muuga sadamas saab silduda kuni 300m pikk alus. Muuga sadama kaubakäive moodustab umbes 50% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.

 

Oodatavalt läbib 2016. aastal Tallinna Sadamat ligi 20 miljonit tonni kaupa, millest üle poole liigub läbi Muuga sadama.

Muuga sadam on üks viiest AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvast sadamast.

 

Vaata lisaks