Muuga sadam sai 26-aastaseks

Muuga sadam saab täna, 19. detsembril 26-aastaseks.

26 aastat tagasi valminud toonase nimega Tallinna Uussadam rajati peamiselt teravilja ja külmutatud toidukaupade importimiseks Nõukogude Liitu. Et aga kogused, mis pidid sadamat läbima, arvestades Nõukogudemaa üüratuid maastaape, olid märkimisväärselt suured, siis pidi ka loodav sadam olema piisavalt võimas, et vajalikku nõudlust rahuldada. Selle kõige tulemusena asutigi Muuga lahte rajama sadamat, mis juba mõne aasta möödudes hakkas mängima hoopis olulisemat rolli äsja taasiseseisvunud Eesti riigi jaoks.

Arvestades Eesti merenduse pikka ja kuulsusrikast ajalugu on iseenesest tegemist noore sadamaga.
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Tänasel päeval on Muuga sadam Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Muuga Sadam on üks Eesti riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam viiest sadamast. Muuga sadama kaubakäive moodustab kolmveerandi ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.

Muuga sadama areng on olnud suures pildis suhteliselt kiire. Võrreldes paljude konkurentidega on Muuga sadam õnnelikumas olukorras, kuna tal on täna veel ruumi laienemiseks ning sedakaudu suuremate kaubamahtude teenindamiseks. Eesti peamise transiitkaubapartneri Venemaa majandus kasvab ning Venemaa arendab jõuliselt oma looderegiooni sadamaid, mis näiteks Ust-Luga näol on juba hakanud pakkuma järjest suuremat konkurentsi Eesti ja kogu Baltimaade sadamatele. Tallinna Sadam peab siin suutma ajaga kaasas käia.

Tallinna Sadam plaanib tulevikus üha rohkem rõhku panna olemasolevate ja tulevaste kaubavoogude kinnistamiseks läbi kaupadele lisandväärtuse loomise, kasvatada enam põhja-lõuna suunalisi vedusid, luua Tallinna Sadamast Läänemere idaosa jaotuskeskus piirkonna ettevõtete teenindamisel ja kaupade/materjalide/varuosadega varustamisel, arendada kinnisvara oma territooriumitel ning pakkuda välja muid tellija soovile vastavaid teenuseid. Üheks suurepäraseks võimaluseks seda teha on just Tööstusparkide väljakujundamine Muuga sadamas.

2012. aasta oli Tallinna Sadama jaoks oluline aasta, kuna just siis sai sõlmitud leping ja alustatud ehitustöödega maailma ühe suurema logistikafirma, Belgia päritolu Katoen-Natie-ga nende siinse piirkonna jaotuskeskuse rajamiseks Muuga sadamasse. Katoen-Natie suuruse ettevõtte valiku langemine Muuga sadama ja laiemalt Eesti kasuks omab tegelikult palju suuremat märgilist tähtsust kui ainult ühe järjekordse laokompleksi rajamine. Kui juba oma ala üks maailma võimsamaid ja tugevamaid tegijaid on endale Eesti ja Tallinna Sadama eelised avastanud, ei jää see kindlasti märkamata ka teistel sama ala tegijatel.

Kokkuvõttes võime me üsna kindlalt väita – kui Muuga sadamat poleks 26 aastat tagasi ehitatud, poleks ka Eesti majandus 90-ndate alguses nii kiireid edusamme teinud ning me ei pruugiks olla täna siin kus me oleme. Nagu öeldud – Eesti geograafiline asend on vaieldamatult üks Eesti suurimaid rikkusi ja Muuga sadam selle üks parimaid tõestusi.

Vaata lisaks