Muuga sadam 2018-2023

  • LNG bunkerterminali rajamine Muuga sadama idaosasse, et tagada laevade ja gaasivõrgu LNGga varustamine.
  • Toiduainetööstuskompleksi arendamine Muuga sadama idaosas.
  • Tark Sadam rakenduse juurutamine veokitel, et muuta ro-ro laevade teenindamise efektiivsemaks.
  • Ro-ro kaupade käitlemiseks võimaluste arendamine, et tõsta ro-ro kauba mahtu Muuga sadamas.
  • Hakkepuidu tootmise ja/või logistikakeskuse rajamist.
  • Single Window arendus raudteele – andmevahetuse efetkiivistamine ja kaupade dokumentide ja andmete sisestamine ning jälgimine nn ühest aknast.
  • Muuga sadama ühendamine Rail Baltica kaubajaamaga, et tagada Muuga sadama terminalidele nii vene kui ka euroopa laiusega raudtee ühendus.