Muuga sadama tagalaala täitetööd on valmis

Käesoleva aasta jaanuaris lõpetas ehitusettevõtete konsortsium, kuhu kuulusid Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaal, Van Oord Dredging and Marine Contractors bv Hollandist, OÜ Kiiu Soon ja Dredging Internarional bv Belgiast, Muuga sadama idaosa laienduse tagalaala täitetööd.

Täitetööde tulemusena moodustati Muuga sadama idaosa laiendustööde käigus sadamasse 50,5 ha uut territooriumi millest ca 30 ha rajati mere arvelt. Töödeks kulus 1,1 miljonit m³ liiva, millest 0,9 miljonit m³ ammutati Naissaare läheduses meres asuvast liivamaardlast. Uus territoorium on eelduseks Muuga sadama edasiseks idasuunaliseks arenguks, sh tehnovõrkude rajamiseks ning loob ühenduse rajatava uue konteinerterminali ala ja Muuga tööstuspargi vahel.

Objekti tööde maksumus oli 237,8 miljonit krooni, millest 45 % finantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Lisainfo:

Sven Ratassepp
Avalike suhete juht
AS Tallinna Sadam
Tel: 6 318 064
Mob: 50 64 911

www.ts.ee

Vaata lisaks