Muuga sadamas toimus kai tulekustutussüsteemi ühisõppus

Muuga sadama lääneosas asuvatel kaidel nr 1 ja 2, millel käideldakse heledaid ja tumedaid naftasaadusi, toimus 12. detsembril 2013 tulekustutussüsteemi testimiseks ühisõppus.
 
“Õppus toimus sadama, operaatorite ja järelvalveametnike osavõtul. Selle käigus testiti info edastamise ja kustutussüsteemi tööle rakendumise kiirust ning selle tulekustutusvõimekust,” iseloomustas õppuse käiku Tallinna Sadama sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus.
 
“Õppuse legendist lähtuva tulekahju avastamisel käivitas laeva laadimise eest vastutav isik häiresignaali, kail ja terminalis peatati kõik tegevused ning vahetusülem käivitas  tulekustutussüsteemi asudes kaugjuhtimispuldi abil juhtima vahurünnakut tulekoldele,” lausus Vopak E.O.S. AS-i keskkonna- ja ohutusjuht ning  õppuse peakorraldaja Aivar Lääne.
 
Siiri Lõhmuse sõnul on sadamategevuses ohutuse tagamine esmase tähtsusega nii sadama kui ka terminalide jaoks ning terminalidepoolset ohutusnõuete täitmist ja hädaolukorras reageerimise ja tulekustutussüsteemide nõuetele vastavust kontrollivad regulaarselt Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet. "Kõik õppuse osalejad jäid süsteemi ja selle praktilise katse tulemustega rahule, süsteem vastab kõige kaasaegsematele turvanõuetele ning toimunule sarnased regulaarselt läbiviidud õppused annavad osalistele väga olulise praktilise koostöökogemuse,” lisas Lõhmus.
 
Muuga sadama kaidel nr 1 ja 2 käitlevad kaupa AS Vopak E.O.S, Vesta Terminal Tallinn OÜ, AS Oiltanking Tallinn ja Neste Eesti AS.


Lisainfo: Siiri Lõhmus, AS-i Tallinna Sadam sadamaohutuse osakonna juhataja, tel. 631 8061, e-mail: [email protected]  

Vaata lisaks