Muuga sadamast väljus Merevaigurong

Täna hommikul väljus  Muuga sadamast  raudteejaamast esimene Merevaigurong ehk Amber Train, mis loob läbi Baltimaade raudteekoridori kaubaveoks Põhja- ja Lääne-Euroopa vahel.
Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti sõnul on Merevaigurongi projekt Eestile iseäranis oluline ajal, mil kaubavood ja transpordikoridorid on maailmas ümber kujunemises. „Merevaigurong loob ühenduse Põhja- ja Lääne Euroopa vahele ja annab täiendava võimaluse Venemaast sõltumatute kaubavedude arendamiseks,“ märkis Sikkut.
Plaanijärgselt hakkab Merevaigurong sõitma marsruudil Muuga-Kaunas-Muuga kaks korda nädalas. „Täna on tegemist testsõiduga ‒ proovime, kas kauba laadimine, operatsioonid piiridel, dokumentide ja andmevahetus toimib ja millal graafikujärgsed sõidud algavad, sõltub testsõidust,“ selgitas Merevaigurongi projekti juhtiva raudteekaubaveo ettevõtte Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Maanteelt raudteele tuleb seekord puitmaterjal, turvas ja ehitusvaht, mille viime oma klientide jaoks Leetu.“

Merevaigurongi potentsiaalsed kliendid ongi ettevõtted, kes soovivad eksportida Põhjamaadest või Eestist kaupa Lääne-Euroopasse ja vastupidi. Senini on nii Soomest laevadega Eestisse tulevad kui ka Eestist eksporditavad kaubad liikunud läbi Baltimaade peamiselt veoautodel. Merevaigurongi eesmärk on tuua need kaubad raudteele.
Raudteetransport kulutab 4 korda vähem kütust, emiteerib 6 korda vähem CO2-te ja on 28 korda ohutum kui maanteetransport.

Merevaigurong ehk Amber Train on Balti riikide koostööprojekt, mida veab Operail. Koostööpartnerid on Eesti Raudtee, Läti ja Leedu raudteekaubaveo ettevõtted LDZ Cargo ja LTG Cargo, laadimisterminalid HHLA TK Estonia Muugal ning Kaunas Intermodal Terminal Leedus. Merevaigurong on ühtlasi Rail Baltica eelprojekt.

 

Vaata lisaks