Muugal käivitub kahe miljardi kroonine konteinerterminali arendus

AS Tallinna Sadam, AS Eesti Raudtee ja Venemaa üks suurimaid transpordifirmasid Rail Garant sõlmivad täna koostöölepingu üle kahe miljardi krooni (130 miljonit eurot) maksva konteinerterminali käivitamiseks Muuga sadamas.

Tallinna Sadam lõpetas Euroopa Liidu abiraha toel ligi miljard krooni maksnud konteinerterminali infrastruktuuri ehituse möödunud aasta suvel. Kuu aega tagasi toimunud konteinerterminali operaatori konkursi võitnud Rail Garant plaanib investeerida terminali arendusse täiendavalt miljard krooni ning käivitada terminal juba 2013. aasta esimeses kvartalis.

Rail Garant juhatuse esimehe Nikolai Falini hinnangul on Tallinna Sadama vaieldamatud eelised mugav asukoht, arenenud infrastruktuur, aastaringne navigatsioon, tollimaksude puudumine ja lihtsustatud transiidi vormistamise protseduur. „Samal ajal tuleb arvestada, et Loode-Venemaa sadamad on ülekoormatud ning neil napib läbilaskevõimet isegi praeguste kaubamahtude juures,“ sõnas Falin.

„Samuti on meie hinnangul Eesti Raudtee pakutavad võimalused suuremad ja paremad, kui Läti või Leedu raudtee võimalused, seega ka Eesti Raudtees töötavad professionaalid mängisid suurt rolli meie valikus,“ märkis Falin.

„Senise kaubavahetuse probleemide peamiseks põhjuseks on korraliku, läbimõeldud ja hästi organiseeritud logistilise ahela ning selge tööskeemi puudumine – kui aga on olemas konkreetsed kokkulepped kaubasaatja, operaatori, Venemaa ja Eesti Raudtee ning Tallinna Sadama vahel, kui kõik ketilülid ladusalt tegutsevad ning marsruudid on paika pandud, tähtaegu ja muid tingimusi täidetakse, siis on loodud ka kõik eeldused projekti edukaks teostumiseks,“ tähendas Falin.

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna sõnul edendab projekt transiiti, toob konkurentsi konteinervaldkonda ning suurendab Tallinna Sadama konkurentsivõimet. „Rahvusvaheline logistikaäri liigub üha rohkem puhta ja mobiilse konteinerveo suunas ning meil oli viimane aeg Läänemere suurima sadamana selles valdkonnas oma positsiooni kindlustada,“ sõnas Kaljurand.

„Rail Garandi kontseptsioon on tõeliselt uudne – kui siiani on kaupa täis konteinerid liikunud läänest itta, siis nende äriplaan on vastupidine – pakkuda ida-lääne suunalist vedu. Eesti saab sellega juurde veovahendid ning muutub eksportijate jaoks atraktiivseks. Lihtsalt öeldes – Eestis tootjale tekib veovõimalusi juurde ja kauba viimine maailma muutub odavamaks“, ütles Kaljurand.

„Lisaks – kuna konteinerite veol hakatakse kasutama peamiselt raudteed, siis on ka mõju keskkonnale võrreldes autotranspordiga väiksem,“ lausus Kaljurand.

ASi Eesti Raudtee juhatuse esimehe Kaido Simmermanni sõnul tõotab Tallinna Sadama ja Rail Garandi sõlmitav leping Eesti Raudtee jaoks uusi kaubaveomahte ning naftasaaduste osakaalu vähendamist veoste struktuuris, mis on igati positiivne.

„Tallinna Sadama ja Rail Garandi koostöö suurendab Eesti Raudtee vedudes jõudsalt arenevat konteinervedude mahtu veelgi ning võimaldab efektiivsemalt töötada, sest senise ühe veosuuna asemel läänest itta hakkavad kaubad liikuma mõlemas suunas,“ märkis Simmermann.
2010.aastal suurenesid Eesti Raudtee konteinerkaupade veomahud 40 %, selle aasta esimese kolme kuuga juba 62 %, kusjuures eelmisel kuul vedas Eesti Raudtee rekordilised 3101 TEUd.

Konteinerterminali arendusprojekt hõlmas kokku 71 hektari suurust maa-ala Muuga sadamas, millest 27 hektarit valmistati konteinerterminali ja 44 hektarit tagala-alaks. Projekti raames rajati 378m pikkune kai ning pikendati üht olemasolevat kaid saja meetri võrra. Lisaks ehitatakse sadama idaosa jaoks vajalik infrastruktuur ühendusteede ja kommunikatsioonide näol.

Tallinna Sadama poolt rajatud konteinerterminali infrastruktuuri maksumus ulatus ligi miljardi kroonini. Euroopa Komisjon eraldas 2006. aasta lõpus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Muuga sadama idaosa laiendamiseks toetust 295 miljonit krooni (18,9 miljonit eurot), millest suurem osa kasutati konteinerterminali maa-ala loomiseks ning tagala-ala ehituse finantseerimiseks.

Rail Garant on üks suurimaid transpordifirmasid Venemaal, mis ühendab 11 raudtee- ja konteineriveo ning ekspedeerimisfirmat. Rail Garandi teenindavate kaupade põhiliigid on söe- ja metallurgiatööstuse tooraine ja toodang, nafta- ja keemiatööstuse tooraine ja toodang, vedelgaas, puistlast ja muu tööstuslik kaup nagu näiteks suure diameetriga torud, autod, mineraalväetised ja teravili.

Kontserni vagunipark ületab 20 tuhat vagunit, firma arengustrateegia järgi ulatub 2013. aastal kontserni konsolideeritud vagunipark 50 tuhandeni, mis tagab Rail Garantile positsiooni Venemaa viie suurima transpordifirma seas. Rail Garanti omanikud on Venemaa suurärimehed Sergei Guštšin, Nikolai Falin ja Sergei Smõslov.

Tallinna Sadam pidas viimase aasta jooksul läbirääkimisi kümnekonna potentsiaalse terminalioperaatoriga, kellest kaks esitasid ka konkreetse pakkumise uue ala opereerimiseks. Tallinna Sadama poolt väljakuulutatud konkursile uue konteinerterminali ala operaatori leidmiseks laekunud pakkumiste seast tunnistas käesoleva aasta 8. märtsil kogunenud ettevõtte nõukogu parimaks firma Rail Garant pakkumise.

Vaata lisaks