Neinar Seli taandas end Tallinna Sadama sponsorluskomisjonist

Eelmisel nädalal ülekaalukalt Eesti Olümpiakomitee presidendiks valitud Neinar Seli esitas Tallinna Sadama nõukogule avalduse taandada end ettevõtte sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjonist.

„Olen siiani EOK toetusi käsitlevatel koosolekutel end hääletusest taandanud, mis on alati protokollitud, kuid ka teoreetilise huvide konflikti võimaluse vältimiseks otsustasin komisjoni tööst edaspidi üldse loobuda,“ lausus Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli.

”Tallinna Sadam konkureerib Läänemere teiste sadamatega ning ettevõtte ja riigi tutvustamine on meile möödapääsmatu. Rahvusmeeskonnad, sportlased ja spordiüritused annavad selleks sobivaima piiriülese võimaluse – meie kaubamärk on esil nii siin kui välismaal,” märkis Seli.

”Kui võrrelda Tallinna Sadamat teiste suurte ettevõtetega, siis jäävad Tallinna Sadama toetused paljudele alla ning mis olulisem – nende summade juures on Tallinna Sadam saavutanud hea nähtavuse,” ütles Seli.

”Oluline on ka sotsiaalne mõõde – majanduse languse aastatel suutis Tallinn Sadam kasvatada oma kasumit, mistõttu ka sponsorsummad suurenesid ning see omakorda võimaldas olla toeks riigi toetusest ilma jäänud projektidele,” tähendas Seli.

Tallinna Sadama poolt jagatavaid toetusi reguleerib seadus, mille alusel on ettevõttel võimalus jagada erinevate sponsorprojektide toetuseks maksimaalselt 1,5% kolme eelmise aasta keskmisest kasumist.

2006. aastal kehtestas Tallinna Sadama nõukogu ka toetuste proportsioonid, millest üle poole on võimalus jagada spordiprojektidele ning ülejäänud jaguneb keskkonnaprojektide ning kultuuriprojektide vahel. Kõik Tallinna Sadama poolt toetatud projektid on avaldatud ettevõtte koduleheküljel.

Vastavalt Tallinna Sadamas kehtestatud reglemendile valib sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjon laekunud taotluste seast perspektiivikamad projektid, mis lähevad nõukogu koosolekul hääletusele.

Vaata lisaks