Neli Läänemere sadamat sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi laevadele ühtse kalda elektrivõrgu ehitamiseks

9. septembril sõlmivad Tallinna sadam, Helsingi sadam, Stockholmi sadam ja Turu sadam vastastikuse mõistmise memorandumi laevadele ühtse kalda elektrivõrgu ehitamise ettevalmistamiseks. Eesmärk on aktiivselt panustada keskkonna negatiivsete mõjude vähendamisesse ja ühtsete põhimõtete kokkuleppimine.

Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul on Tallinna sadam, Helsingi sadam, Stockholmi sadam ja Turu sadam sõlminud omavahelised koostöö kokkulepped arendustegevuste, koostöö ja parema keskkonna säästmise nimel töötamise jätkamise osas juba perioodidel 2009-2014 ja üks kindel algatus, mille nimel sadamad lubasid koostööd teha, oli juba siis laevadele mõeldud kaldalt elektriühenduse loomine sadamates.

 

„Reisilaevade kaid Helsingis, Stockholmis, Tallinnas ja Turus asuvad kõik kesklinna vahetus läheduses. Maa-alad, mida arendatakse aina lähemale sadamatele, on kinnisvaraprojektide jaoks hinnalised. Kuna laevade poolt põhjustatud õhusaaste, müra, vibratsioon jms omavad, eriti nende koosmõjus, negatiivset mõju olemasolevatele ja tulevastele naaberalade elu-ja tööruumidele, näevad neli sadamat negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise või kõrvaldamise ühe võimalusena silduvate reisilaevade ühendamist kalda elektrivõrguga,” selgitas Kaasik.

 

Memorandumi allkirjastamisega soovivad Tallinna sadam, Helsingi sadam, Stockholmi sadam ja Turu sadam kokku leppida ja teavitada laevaomanikke ühistest põhimõtetest ja standarditest, millest lähtutakse laevadele sadamas kalda elektrivõrgu rajamisel tulevikus: 

  1. Sadamad hakkavad pakkuma laevadele elektriühendusi pingega 11 kV ja sagedusega 50 Hz.
  2. Osapooled julgustavad teisi sadamaid ja laevandusettevõtteid järgima nende algatust ja soovitusi, mis puudutavad kaldalt elektrivarustuse standardeid.
  3. Osapooled panustavad edaspidi vähendamaks sadamate ja laevanduse tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid Läänemere regioonis.

Euroopa Liit on tunnistanud neid keskkonnaprobleeme ja on kasutusele võtnud direktiivi alternatiivsete kütuste infrastruktuuri (DAFI, September 2015) loomise jaoks, mis seab TEN-T sadamatele teatud tingimustes kohustuse kalda elektrivõrgu võimaldamise osas hiljemalt aastaks 2025. Ülemaailmne standard kalda elektrivõrgu pakkumisele on välja töötatud ja kirjeldatud dokumentides IEC/ISO/IEEE 80005-1 kuni 3.

 

Memorandumi allkirjastamine leiab aset Helsingis Läänemere Sadamate Organisatsiooni konverentsisessioonil pealkirjaga „Läänemeri kui puhaste sadamate ja laevanduse näidismudel”, mis on memorandumi teemaga otseselt seotud. Läänemere Sadamate Organisatsioon tähistab sel aastal ka enda 25. aastapäeva. 

Vaata lisaks