Oluline info Eesti ja Soome vahel liiklemisel

Oluline info, mida peab alates 14. maist teadma Eesti ja Soome vahel liiklemisel. Alates 14. maist taastub osaliselt reisijate liiklus tööreisideks või muul vältimatul põhjusel. Turismireisid pole endiselt lubatud.

Millised laevad sõidavad?

Tallinn-Helsingi liinil teenindavad reisijaid Tallinki laevad Megastar ja Star, Viking Line laev Gabriella ja Eckerö Line laev Finlandia. Reisilaevade sõidugraafiku leiab SIIT.  Piletite ostmiseks palume pöörduda laevafirmade poole.

Kes saavad sõita Eestist Soome?

Soome saavad reisida kõik Soome kodanikud ja nende pereliikmed, Eesti ja muude Euroopa Liidu riikide kodanikud, kes on oma elamisõiguse registreerinud Soomes ning kolmandate riikide kodanikud, kellel on elamisluba Soomes. Piiri ületamine Eestist Soome on lubatud töösuhte või tööülesande alusel, samuti liiklemisel vältimatul perekondlikul põhjusel, nagu näiteks kohtumine lähedastega, matus, pulm, haigestumine. Piiri saavad ületada ka Soomes õppivad inimesed. Vabaaja reisimine ei käi vältimatu või tungiva põhjuse alla.

Millega peab arvestama Soome sisenemisel?

Sadamates jätkub piirikontroll, kus riiki sisenemise põhjus kindlaks tehakse. Seega peab reisija suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Millised dokumendid on reisi eesmärgi tõendamiseks piisavad, otsustab Soome Piirivalve, kes teeb lõpliku otsuse ka riiki lubamise kohta.

Oluline info on see, et Soomes peab inimene püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid liikumisi ja kontakte. Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Viiruse leviku tõkestamiseks tuleb järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid, turvalist vahemaad ja vältima füüsilisi kontakte.

Loe täpsemalt: https://www.raja.fi/ajankohta…/ohjeet_rajanylitykseen/juhend

Kes saavad sõita Soomest Eestisse?

Eestisse on lubatud reisida inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis. Soomest saavad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ka need isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja neil ei esine haigusnähte. Endiselt on piiriületus lubatud inimestel, kes on vahetult seotud kauba transpordiga.

Millega peab arvestama Eestisse sisenemisel?

Sadamates jätkub piirikontroll ja isikute sisenemist Eestisse kontrollitakse. Kui inimesel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba/elamisõigus või tema alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, siis ei tehta talle piiriületusel mingeid takistusi. Kaasas peab olema reisidokument (pass/ID-kaart) ja alalise elamisloa puhul elamisloakaart.
Kuigi isolatsiooninõue kaob, on Eestisse saabujatel soovitus hoiduda kahe nädala jooksul kodust lahkumast, välja arvatud tööl käimiseks või muul vältimatul põhjusel.

Alates 14. maist võivad Eestis elavad, kuid Soomes tööl käivad inimesed liikuda Eesti ja Soome vahel rohkem kui korra nädalas.

Täpsem info: https://www.kriis.ee/et/riigipiiri-uletamine

https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord/paas-soome

Millega tuleb arvestada reisiterminalides?

Seoses COVID-19 koroonaviirusega on Tallinna Sadama prioriteet reisijate ja töötajate tervise kaitsmine. Sellest tulenevalt rakendame ennetavaid meetmeid viiruse leviku takistamiseks.

Reisiterminalides  on reisijatele ja töötajatele välja pandud desinfitseerimisvahendid. Palume vältida kogunemist ning lähikontakte ja hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad kõikidega, kes pole Teie pereliikmed. Viiruse leviku tõkestamiseks on Tallinna Sadam tellinud tavapärasest tihedama koristuse ja erinevate pindade desinfitseerimise.

Kas Eestisse saabumisel tuleb end testida? Kes peavad testima ja millega peab arvestama?

Alates 14.maist  võimaldatakse Vanasadama reisiterminalides ja välialal Eestisse saabumisel aktiivse koroonaviiruse olemasolu vabatahtlikku testimist Eesti Vabariigi elanikele. Eesmärgiks on vähendada viiruse võimalikku sisse toomist Eestisse.
Proovi võtmiseks aega broneerima ei pea, seda saab teha elavas järjekorras saabudes Eestisse. Ninaneelu proovi võtavad Medicumi ja SYNLABi meditsiiniõed ning viirus määratakse SYNLABi laboris (RNA määramise meetodil).
Vastused saavad inimesed järgmisel päeval oma digilugu.ee keskkonda ning kõigile ka helistatakse testimise kõnekeskusest. Testimise eest tasub läbi Terviseameti Eesti riik.

Meeldivaid merereise ja püsime koos terved!

Tallinna Sadam

Vaata lisaks