Õppusel KBRT2019 harjutavad Eesti ametkonnad koostööd laeval ja sadamas

Neljapäeval, 19. septembri toimub Tallinki laeval Baltic Queen ning Tallinna Vanasadamas ühisõppus KBRT2019, kus Eesti ametkonnad ja ettevõtted harjutavad keemilise-, bioloogilise-, radioaktiivse ning tuumasaastega juhtumi lahendamist.

Õppuse peakorraldaja kaitsepolitsei büroo juhi Tõnu Miilvee sõnul on õppuse stsenaariumijärgne olukord Eestis küll vähetõenäoline, ent väga tõsiste tagajärgedega keeruliste juhtumite kogum. „Päriselus peame Eestis suutma kriisiolukorda lahendada koostöös mitme valdkonna parimate asjatundjatega, kellel igapäevaselt omavahel nii palju puutumust ei pruugi olla,“ selgitas Miilvee. „Kaitsepolitsei annab parima, et ennetada ja tõkestada ohte riigi julgeolekule ning inimeste turvalisusele. Selle juurde kuuluvad vältimatult ka taolised ühisõppused, kus harjutame koostööd kõige keerulisemate olukordade lahendamisel.“

Õppuse käigus harjutab Politsei- ja Piirivalveamet ka merepiiri kontrolli tõhustamist.

Õppuse korraldab Kaitsepolitseiamet koostöös Tallink Grupi ja Tallinna Sadamaga, harjutamas on lisaks nimetatutele Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Terviseamet, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Kaitsevägi, Tallinna Kiirabi ning Ida-Tallinna Keskhaigla. Rahvusvahelise partnerina osaleb Leedu eriüksus ARAS. Lisaks osalevad õppusel vaatlejatena esindajad nii Eesti riigiasutustest kui ka välispartnerid.

Õppust rahastatakse Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahenditest ning  Siseministeeriumi kaasfinantseeringust ISFP-14 programmist.

Vaata lisaks