Paberivaba logistika koostöölepe võib viia uue e-Eesti edulooni

Esmaspäeval, 30. jaanuaril kirjutavad logistika, ekspedeerimise ja transiidi suurettevõtted, erialaühendused, ülikoolid ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium alla ühisele koostööleppele, et lähiaastatel viia logistika- ja transpordisektor üle paberivabale info- ja dokumendivahetusele.

Tarneahelate digitaliseerimise ehk nn SingleWindow koostöölepe kinnitab osapoolte sihti rakendada kõikide logistika- ja tarneahela osapoolte vahel terviklik ja võimalikult suures ulatuses automatiseeritud andmevahetus. Tulevikuvisiooniks on koordineeritud ja turvaline paberivaba infohaldus kogu tarneahela ulatuses nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Paberivaba info- ja dokumendivahetus toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupade liikumise kiirust ning mis peamine, pakub ajas ja rahas mõõdetavat kokkuhoidu.

Valdo Kalm- Tallinna Sadam AS juhatuse esimees: “Tallinna Sadam soovib olla regiooni uuendusmeelseim ja klientidele parimat keskkonda osutav merevärav. Koos partneritega oleme algatanud uusi digi- ja nutilahendusi, et viia miinimumini reisijate ja kaubavedajate ajakulu, vähendada märgatavalt liikluskoormust ning kaotada logistikaandmete menetlemisel tarbetu bürokraatia ja mitmekordne andmete dubleerimine. Pean kõnealust ettevõtete- ja sektoritevahelist koostöölepet väärtuslikuks, kuna üksi on ükskõik kui suurel ettevõttel siiski vaid piiratud võimalused kogu sektori efektiivsemaks muutmisel, ükskõik kui nutikas oled”.

Tõnis Hintsov, PROLOG juhatuse esimees: "On heameel tõdeda, et kõik osapooled soovivad koostööd teha ning aidata läbi digitaliseerimise Eesti kui transpordikanali konkurentsivõimet tõsta. Samuti võimaldab tarneahela  digitaliseeerimise kaasus  e- Eestit maailmakaardil hoida."

Algatusse kuuluvad viis valdkondlikku erialaliitu: Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing (PROLOG), Eesti Autovedajate Liit (ERAA), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA)  ning Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

Suurettevõtetest osalevad võrgustikus nii riigi- kui eraettevõtted: Tallinna Sadam AS,  Riigiettevõtetest EVR Cargo AS, Transiidikeskus AS, Logistika Pluss OÜ, ACE Logistics Group AS, AS Schenker. Teadus- ja arendusasutustest Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ettevõtluskõrgkool Mainor.


Koostöö võimaldab luua ettevõtetele tingimused ressursside efektiivsemaks kasutamiseks, protsesside optimeerimiseks ning tegevuste koondamiseks ühtsesse loogiliselt ülesehitatud ja integreeritud infosüsteemide võrgustikku. Koostöö tulemusena saavad osapooled taustainfo, et välja töötada ja rakendada enda tööks vajalikud liidestused ja lahendused ning erinevaid infosüsteeme ühendavad andmevahetusplatvormid.

Koostöös osalevate partnerite poolt algatavate ühisprojektide peamisteks valdkondadeks on:

  • Ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide digitaalsete andmevahenduslahenduste olukorra ja liidestamisevõimekuse kaardistamine ja analüüsimine,
  •  standardite ja metoodika väljatöötamine ühtse SingleWindow inforuumi loomiseks,
  • võimaluste loomine transpordialase infovahetuse tagamiseks ettevõtete vahel, sh ühelt transpordiliigilt teisele;
  • sisendi andmine riiklike õigusaktide muutmiseks, mis aitavad luua ettevõtete suhtluse riigiasutustega paberivabaks

Koostöövõrgustikku koordineerib Eesti Ostu- ja Tarneahela juhtimise ühing PROLOG.

Koostööleppe allkirjastamine toimub esmaspäeval, 30. jaanuaril 2017 15:00-16:00 e-Estonia esitluskeskuses (Lõõtsa 2a, Tallinn).


Loe ka Valdo Kalmu arvamusartiklit: Paberivaba logistika tõstab Eesti majanduse konkurentsivõimet >>

 


Lisainformatsioon: Tõnis Hintsov, tel. 51 00582, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG, juhatuse esimees

Vaata lisaks