Paldiski Lõunasadam 2018-2023

  • Pikaajalised plaanid näevad ette suuremahuliste kaupade (nt tuulepargi osad) käitlemise kai ehitust.

  • Paldiski Lõunasadama Tööstuspargi ala (34 ha) üldkasutatava infrastruktuuri rajamist.
  • Hakkepuidu tootmise ja/või logistikakeskuse rajamist.