Paldiski Lõunasadama uus multifunktsionaalne kai sai nurgakivi

Paldiski Lõunasadamasse rajatav uus multifunktsionaalne kai loob tulenevalt soodsast asukohast eeldused Tallinna Sadamal saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel. Ligi 310 meetri pikkune ja 13,5 meetri sügavuse veealaga kai nr 6A täidab lisaks kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamisele tulevikus ka kaitsevõimelist eesmärki, parandades transpordiühendusi Tapa linnaku suunal.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm selgitas, et uus kai tagab suutlikkuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu, mida kasutatakse näiteks kaitseväetehnika või tuulikute komponentide transpordil ning meretuuleparkide ehitamisel.

„Generaatorite ja tuulikulabade valmistamine ning ladustamine vajab suurt tagalaala, kus on võimalik teha erinevaid ettevalmistustöid enne laevale lastimist. Neljakümne hektari suurune maa-ala uue kai ümbruses on sadamasisese teede võrgustikuga ja kai tagalaalaga hästi ühendatud, mis võimaldab rajada sinna tuuleparkidega seotud tootmis- ja tööstusettevõtteid. Ühtlasi on uuel kail võimekus vajadusel teenindada ro-ro laevu,” lisas ta.

Tänase seisuga on Tallinna Sadamal sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepped uue kai kasutamiseks nelja meretuuleparkide arendus- ja ehitusettevõttega. Kai koos tagalaalaga valmib 2025. aasta sügiseks, mis kolmeaastast tuuleparkide ehitusperioodi arvesse võttes võimaldaks piirkonda rajatavatel tuuleparkidel energiatootmist alustada vajadusel juba 2028. aastal.

Nurgakivi asetanud peaministri Kaja Kallase sõnul on uuel valmival kail oluline koht Eesti üleminekus taastuvenergiale. „Valitsuse eesmärk on aastaks 2030 minna 100-protsendiliselt taastuvenergiale üle. Kai ehitamine aitab kaasa meretuuleparkide ehitamisele ning seega nii rohereformile kui ka Eesti energiajulgeoleku tagamisele. Samuti on Paldiski Lõunasadam, nagu teisedki Eesti suuremad sadamad, oluline nii meie riigikaitse kui ka liitlaste jaoks ning seega suurendab uue kai rajamine otseselt ka Eesti julgeolekut,“ ütles Kallas.

Tallinna Sadam sõlmis kai ehituseks lepingu mais Akciju Sabiedriba BMGS Eesti filiaaliga ja Insenerehituse Asiga. Lepingu maksumus lepingu sõlmimise hetkel oli 53,2 miljonit eurot ning vastavalt lepingus ette nähtud indekseerimise võimalusele võib ulatuda kuni 55,9 miljoni euroni.

Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 20 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Ülejäänud investeeringu maksumus finantseeritakse laenukapitalist ning Tallinna Sadama omafinantseeringuna. Projektiga seotud täiendav laenumaht jääb vahemikku 20-27 miljonit eurot ja investeeringute perioodil plaanib Tallinna Sadam jätkata senist dividendipoliitikat.

Vaata lisaks