Saaremaa sadama arendusplaanid

Tallinna Sadam on välja arendamas Saaremaa Logistikaparki Saaremaa sadama territooriumil Saaremaa põhjarannikul Mustjala vallas Küdema lahe ääres.

Logistikapargi kogupindala on 10 ha. Logistikapark paikneb kaide vahetus läheduses.
Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on võimalik logistikaparki rajada kohalikule ekspordile ja impordile suunatud sega- ja puistekauba käitlemiseks ning ladustamiseks laohooneid ja laoplatse.

  • Kruntide pindalad on 3600-29 000 m²
  • Suurim lubatud ehitusalune pind on kruntidel vahemikus 2000 -14 500 m²
  • Tootmishooned võivad olla maksimaalselt 2-korruselised ja äri-büroohooned kuni 3-korruselised