Saaremaa sadama laienduse KSH täiendatud programm sai heakskiidu

Keskkonnaamet kiitis läinud nädalal heaks Mustjala vallas asuva Saaremaa sadama laiendamise keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) täiendatud programmi.

OÜ K. Enno Arhitektuuribüroo esitas 26. septembril keskkonnaametile Saaremaa sadama laienduskavaga seotud keskkonnamõju hindamise programmi ühes sellele esitatud ettepanekute ja vastuväidetega ning selgitustega nende kohta. Amet leidis, et programm, selle menetlemine ja kaasatud eksperdid vastavad nõuetele, samuti on programmi ameti varem esitatud märkuste osas korrigeeritud.

Meie Maa märkis, et augustis jättis keskkonnaamet programmi heaks kiitmata, kuna selle koostanud ekspert ei vastanud seaduse nõuetele, samuti soovitas amet programmi sisu täiendada.

Varasema info põhjal on keskkonnamõju strateegilise hindamise programm vajalik, et kohalik omavalitsus saaks edasi menetleda sadama detailplaneeringut, mille eesmärk on ehitusõiguse määramine süvasadama alale tööstus- ja laohoonete ehitamiseks. Samuti teede ja kommunikatsioonide rajamiseks, mis võimaldaks sadamas sega- ja puistekauba käitlemist ning lisaks reisilaevadele ka kaubalaevade teenindamist.

AS Tallinna Sadam esitas mullu juunis Mustjala vallavalitsusele Saaremaa sadama, Tamme, sadama tankla, sadama parkla, Ninase ja Valla tee kinnistute lähiümbruse uue detailplaneeringu algatamise taotluse, millega soovis ehitusõiguse määramist, sihtotstarbe muutmist ja uute kruntide moodustamist. Planeeringuala suurus on 24 hektarit.

Tallinna Sadam tahab muuta Saaremaa sadama reisi- ja kaubasadamaks, kus saaks käidelda 100.000-300.000 tonni puistekaupa aastas. Saaremaa sadam oli esialgu planeeritud vaid kruiisilaevade külastuseks, samas arvestati sadamat planeerides ka ro-ro tüüpi laevade vastuvõtuga – kaile on rajatud lai ja suure kandevõimega ramp.

Saaremaa sadama avamine kaubasadamana looks muu hulgas võimalused Saaremaal kuni 250 töökoha tekkeks.

Vaata lisaks