Sadama-sisemaa integratsiooni portaal – www.hinterport.eu

Pressiteade:

Sadama-sisemaa integratsiooni portaal
www.hinterport.eu

Innovatiivne suund suhtlemises kaubatranspordi kogukonnaga


17 Euroopa partnerorganisatsiooni ja laiem huvigruppide kogukond  töötavad Euroopa intermodaalsuse ellurakendamise nimel

Hinterport algatus laiaulatusliku õppekeskkonnana, ammutab jõudu Marco Polo finantseerimisskeemist. HINTERPORT projekt, mille eesmärgiks on saada intermodaalse transpordimaailma pöördepunktis Euroopas, on hiljaaegu avanud oma kodulehe www.hinterport.eu.

HINTERPORT veebileht on kõige tõhusamaks vahendiks, kuidas tagada algatuse/projekti nähtavus ja selle tulemused, sest see pakub tähtsat informatsiooni projekti ulatuse ja strateegia, samuti ka uute arengute, uudiste ja eelseisvate ürituste, jne kohta.

Registreerunud kasutajad saavad alla laadida olulise tähtsusega dokumente, presentatsioone, uudiskirju ja aruandeid, mis on välja antud projekti eluajal. Samuti saavad nad jagada teadmisi Wiki Area valdkonnas, teha koostööd projekti peaeesmärkide  vallas ja avaldada arvamust projekti raames väljatöötatavate erinevate rakenduste osas.

Projekti veebilehe võtmeteguriks on  HINTERPORT FOORUM, mille eesmärgiks on luua Euroopa sadama-sisemaa alade logistikaga seotud huvigruppide interaktiivne võrgustik, käsitledes mitmeid Euroopa Komisjoni poolt sätestatud majanduslikke ja operatsioonilisi prioriteete, näiteks nagu transpordisüsteemide protseduuride ja meetodite kohandamine vastamaks tänapäeva logistikanõuetele, merel ja sisemaa sadamates protseduuride ja meetodite parendamine, nõudluse suurendamine maanteevälise transpordi järgi, uute liikmeriikide logistikaahelasse integreerimise parendamine. Iga sadama-sisemaa transpordiahelaga seotud huvigrupp on teretulnud Foorumiga liituma (tasuta) ja olema aktiivne tegutseja osaledes üritustel ja andes soovitusi.

Projekt, mida koordineerib Interporto Bologna, on seadnud eesmärgiks tõhustada koostööd ja  jagada kogemusi selleks, et optimaalselt juhtida transpordi- ja logistikaturu keerukust.

Hinterport praegune kogukond

Hinterport liidab 17 Euroopa partnerit ja juba üle 30 Foorumi liiget, kaasaarvatud uurimisinstituudid (AFT-IFTIM, ITENE), sadamaoperaatorid ja sadamad (Antwerp, Valencia, Naples, Koper, Athens, Trieste, Tallinn), logistikakülad (Bologna, Nola, Madrid, Marseille, DGG – Saksa Logistikakülade Liit) ja logistikaettevõtjad (Italcontainer, LG-Lithuanian Railways, Emons Spedition).

Lisainformatsioon: www.hinterport.eu

Vaata lisaks