Sissepääsulubade pikendamine klientidele

Head kliendid!

Isikulubade ja autolubade kehtivus sadamatesse sissepääsuks lõppeb 31.12.2016.

1. novembrist kuni 20. detsembrini 2016 ootame autolubade- ja isikulubade pikendamise taotlusi aadressile [email protected].

Ettevõtetel, kellel puudub koostööleping ASiga Tallinna Sadam, palume esitada lubade pikendamise taotlus koos sadama lepingupartneri (näit. sadama rentnik/operaatorfirma) kooskõlastusega. Kooskõlastuseta taotlusi menetlusse ei võeta.


Palume esitada koondnimekirjad näidises olevas vormis ning seal näidatud lehtedele. Palume täita kõik sinisega märgitud lahtrid. Tabeli vormingut palume mitte muuta! Põhjendatud sisenemise vajaduse olemasolul palume vastav sadam/lahter märkida ristikesega. Tabel andmete esitamiseks asub siin.

Näidis:

Kliendid, kes kasutavad alaliste lubade taotlemise programmi, saavad oma  taotlused esitada endiselt läbi programmi Alaliste lubade taotlus via Internet 

Isikulbade pikendamise nimekiri palume esitada näidises toodud tabelis.

Pikendamata isikuload deaktiveeritakse automaatselt 31.12.2016

Vaata lisaks