Sustinere Eesti mõjukamate ettevõtete uuring: Tallinna Sadama aastaaruanne paistab silma avatuse ja läbipaistvusega

Konsultatsioonifirma Sustinere viis läbi uuringu, milles analüüsis majandusaastaaruannete põhjal saja Eesti mõjukama ettevõtte avatust ja läbipaistvust. Uuringust selgus, et Tallinna Sadam on TOP 14 ettevõtte seas, kelle aruanne paistab silma suurema avatuse ja läbipaistvusega juhtimispõhimõtete ja ühiskondliku vastutuse kajastamisel. 

Sustinere partneri Marko Silleri sõnul oli uuringu eesmärgiks saada ülevaade Eesti ettevõtete trendidest kajastada aastaaruandes ettevõtte ühiskondlikku  vastutust. „Uuringust selgus, et 14  ettevõtet sajast raporteerivad ettevõtte ühiskondlikku vastutust väga heal tasemel ning on eeskujuks teistele, nende hulgas ka AS Tallinna Sadam. 63 ettevõtet ei tee seda pigem üldse ning ülejäänud raporteerivad mõningal määral. Avatumad on börsifirmad, riigiettevõtted ja tarbijabrändid, kes lisaks kirjeldavale tekstile lisavad aastaaruandesse ühiskondlikust mõjust rääkides ka vastavad kinnitavad andmed,“ kirjeldas Siller. 

 

„Tulevikus soovitame raporteerides lisada rohkem infot juhtimiskultuuri, andmekaitse, eetika ja võrdse kohtlemise kohta. Selles osas tuleks Eesti ettevõtetel eeskuju võtta meie põhjanaabritelt. Eelkõige peaks juhtimistavade kõrval kirjeldama kõige tähtsamaid iseenda sotsiaalsest- ja keskkonnamõjust tulevaid aspekte,“ lisas Siller.

 

Uuringu jaoks Eesti kõige suurema mõjuga ettevõtete leidmiseks liideti kokku 2017. aasta saja suurima käibe ja saja suurima töötajate arvu­ga ettevõtete edetabelid lähtudes sellest, et mida rohkem on müüdud tooteid ja teenuseid ning mida rohkem on töötajaid, seda olulisem on ka mõju ja ettevõtte vastutus.

Vaata lisaks