Tallink Grupp ja Tallinna Sadam jõudsid kohtuvaidluses kompromissini

Tallink Grupp ja Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, mille tulemusel kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus, mis sai alguse 2021. aasta märtsis. Kompromissiga loobub Tallink Grupp kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest Tallinna Sadama vastu ning Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid, mis hakkavad kehtima kõikidele liinireisioperaatoritele.

Kompromissi kohaselt vähendab Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliini sõitvatel reisilaevadel  10% tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index – ESI)  põhineva soodustuse määra (14%-ni reisilaevadele, mille ESI väärtus on 80 või suurem ning 8%-ni reisilaevadele, mille ESI väärtus on vahemikus 65 kuni 79,9). Sildumis-, jäätme- ja ratastehnika kaubaveotasude määrad ei muutu.

Alates 2025. aastast on Tallinna Sadamal õigus suurendada kokkuleppega hõlmatud tasusid  tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse korral järgnevalt: THI kuni 6% tõusu korral THI muutuse ulatuses, kuid mitte enam kui 2% aastas; THI üle 6% tõusu korral 2% ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas THI tõus on suurem kui 6% aastas. Tarbijahinnaindeksi languse korral ei ole Tallinna Sadamal kohustust langetada kompromissiga hõlmatud sadamatasusid, välja arvatud juhul, kui THI langeb eelneval kalendriaastal enam kui 6%, millisel juhul langetab Tallinna Sadam kompromissiga hõlmatud sadamatasusid vähemalt 2% aastas ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas THI langus on suurem kui 6%.

Erandina eeltoodust on Tallinna Sadamal õigus muuta sildumis- ja jäätmetasusid, kui Tallinna Sadamast sõltumatutel põhjustel muutub teenusega seotud kulu, võttes proportsionaalselt arvesse algse kulu ja muutunud kulu vahet.

Muudetud tasumäärasid rakendatakse kompromissi jõustumisele järgnevast kuust ning kokkulepitu kehtib 10 aastat kompromissi kinnitava kohtu määruse jõustumisest.

„Tallinna Sadam vastutustundliku ja merendusvaldkonna strateegilise ettevõttena panustab rahvusvahelise reisijateveo ja laiemalt turismisektori taastumisse COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud sügavast langusest, et tagada sektori jätkusuutlikkus ja säilimine ka edaspidi ning võimaldada reisijate ja kaupade vaba liikumist Eesti ja teiste Läänemere äärsete riikide vahel. Samuti on meile oluline, et oleme oma suurkliendiga pikka aega kestnud vaidluses kokkuleppele jõudnud ja vaatame nüüd koos julgemalt tulevikku,“ kommenteeris kompromissile jõudmist AS-i Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm.

„Meil on hea meel, et oleme saavutanud oma pikaaegse ja hea koostööpartneriga mõlemale osapoolele sobiva kompromissi väga pikalt üleval olnud sadamatasude küsimuses, mis muudab Vanasadama sadamakülastuste hinnastust siin opereerivatele reisilaevadele. Tänan Tallinna Sadamat konstruktiivse läbirääkimisprotsessi ja järjekindlalt mõlemale osapoolele sobiva lahenduse otsimise eest viimastel kuudel,“ sõnas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Saavutatud kompromissi täpset kogu majanduslikku mõju on keeruline hinnata tulenevalt viiruspandeemia jätkumisest.

Kompromiss ei ole praegusel hetkel veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus määrusega. Kompromissi kinnitamisel lõpetab kohus ühtlasi ka menetluse.

Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud Tallink Grupi 1. märtsi 2021 börsiteates ning Tallinna Sadama 1. märtsi 202115. aprilli 2021 ja 23. detsembri 2021 börsiteadetes.

Lisainformatsioon meediale:

Sirle Arro

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Tallinna Sadam

Tel. 5130979, E-post: [email protected]

Katri Link

Kommunikatsioonijuht

Tallink Grupp

Tel. 53042121, E-post: [email protected]

 

Vaata lisaks