Tallinna ja Helsingi sadamad koostöös linnade ja parvlaevafirmadega sõlmisid koostööleppe rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele

Tallinna ja Helsingi sadamad koostöös linnade ja parvlaevafirmadega sõlmisid koostööleppe rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele. Koostööd toetavad mõlema riigi valitsused. 

Tallinnas toimuval Rohesihtkohtade konverentsil „Green Destinations“ kirjutati täna alla ainulaadsele Eesti-Soome rohekoridori ( FIN-EST Green Corridor) vastastikuse mõistmise memorandumile. Memorandumi põhieesmärk on kiirendada Tallinna ja Helsingi ning Muuga ja Vuosaari vahelisel mereteel nii reisijate- kui ka kaubaveo jätkuvat üleminekut kliimaneutraalsetele ja säästvatele liikumisviisidele.

Eesti-Soome Rohekoridori algatajad on Tallinna Sadam ja Helsingi Sadam, kelle huvi on tuua nii avalikust kui ka erasektorist kokku olulisemad partnerid Tallinna–Helsingi ja Muuga– Vuosaari vahelise jätkusuutliku klienditeekonna korraldamisel. Täna allkirjastatud memorandumi osalised on Tallinna linn, Helsingi linn, Kliimaministeerium, AS Tallinna Sadam, Helsingi Sadam (Port of Helsinki Ltd), Tallink Grupp, Viking Line Abp ning Rederi AB Eckerö.

Igal aastal liigub Soome ja Eesti vahel ligi 9 miljonit reisijat ning 2 miljonit sõidukit. Tihe laevaliiklus on oluline osa Tallinna ja Helsingi turismi- ja majanduskasvust. Praegused kliimamuutused mõjutavad kõiki osapooli – linnu, sadamaid, laevaliine ja reisijaid. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine  on iga ettevõtte ja inimese kohustus, aga ka  ainuvõimalik jätkusuutlike reiside tagamiseks kahe naaberriigi vahel.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tõi välja, et  Eesti-Soome rohekoridori teeb teiste rohekoridoride kõrval ainulaadseks just see, et  soovime vaadata terviklikku pilti. „Meie soovime oma rohekoridori projektiga muuta Tallinna–Helsingi ja Muuga–Vuosaari vahel meritsi liikumise keskkonnasäästlikumaks ja atraktiivsemaks keskkonnateadlikele reisijatele, pidades silmas reisija või kauba kogu klienditeekonda tervikuna ehk uksest ukseni.“

Projekti eesmärk on tagada, et tulevikus on reisija- ja kaubavedu Eesti ja Soome vahelisel mereteel keskkonnasäästlik ja kliimaneutraalne.

„Linnad koostöös sadamate ja laevafirmadega peavad pakkuma keskkonda säästvaid valikuid. Sama vajalik on ka Tallinna ja Helsingi linna arendustegevus rohelise turismitaristu ning liikumisvõimaluste pakkumisel,“ rõhutas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja lisas „on sümboolne, et memorandumi allkirjastamine toimub aastal, mil Tallinn on Euroopa roheline pealinn. Rohekoridori idee läheb kokku meie eesmärgiga liikuda jätkusuutlikuma linna ja kliimaneutraaluse poole.“

Memorandum julgustab pöörama suuremat tähelepanu Tallinna ja Helsingi linna sadamaühendustele ja sadamataristule ning muutma need keskkonnahoidlikumaks. Sealjuures on väga oluline teha laevafirmadega koostööd nii kestlike pardateenuste osutamisel kui ka keskkonnasäästlike laevakütuste leidmisel.

„Tallink tegutseb juba aastakümneid selle nimel, et meie tegevuse negatiivne keskkonnajalajälg oleks nii väike kui võimalik või olematu. Olgu selleks siis LNG-laevade ehitamine ja liinile toomine, laevade kaldaelektrivõrku ühendamine või muud tehnoloogilised uuendused – edusammud on juba märkimisväärsed, kuid ei võimalda meil kindlasti veel jõuda tänaste kliimaeesmärkide saavutamiseni üksi. Tänane lepe võimaldab meil ühiselt nende oluliste eesmärkide nimel tegutsedes palju rohkem ja kiiremini ära teha,“ lausus Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleri Kaupo Läänerand lisas: ´´Tänane rohekoridoride lepe loob mitmeid toetavaid eelduseid, et luua rohepöördest reaalne majanduskasv. Rohekoridorid toetavad innovatsiooni ning sinna juurde tekib võimestatud teadusarendus alates laevaomanikest lõpetades sadamate ja meretööstusega. Merendusmaailmas usutakse, et just rohekoridorid on võti merenduse dekarboniseerimiseks, sest sinna taha tekivad vajalikud tarnahelad, mida on võimalik ühendada uute seotud rohekoridoridega.´´

Memorandumis on olulisel kohal ka koostöö teadus- ja rakendusuuringuid tegevate asutustega, et suurendada teaduspõhise lähenemisega merendusvaldkonna rahastamist rohepöörde saavutamiseks.

Rohekoridori algatusega kaardistatakse kõikide partnerite huvid ja strateegilised eesmärgid nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil. Seejärel otsitakse rahastusvõimalusi ja viiakse projektid koostöös ellu. Kõnealune memorandum on suureks abiks Euroopa Liidu struktuurifondide tähelepanu juhtimisel sellele, et rohekoridor on oluline nii sadamate, laevafirmade, linnade kui ka riigi tasandil ning osalised on valmis solidaarselt panustama Euroopa ühe tihedamalt kasutatava meretee keskkonnajalajälje vähendamiseks.

Koostöölepe allkirjastati täna Tallinnas alanud rahvusvahelise kestliku turismi võrgustiku Green Destinations tippkonverentsi raames. Rahvusvahelisest konverentsist võtab Tallinnas osa ligikaudu 240 inimest 43 riigist üle maailma: Euroopast, Põhja-Ameerikast, Lähis-Idast, Kesk-Ameerikast, Aasiast ja Aafrikast. Kahel päeval arutatakse selle üle, mida saavad sihtkohad üle maailma teha, et muutuda jätkusuutlikumaks ning kuidas suunata reisijaid oma sihtkohtades neid jätkusuutlikke lahendusi märkama ja tunnustama. Konverentsi korraldavad Visit Tallinn ning EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond (Visit Estonia).

 

 


Kontaktid:
Sirle Arro, Turundus- ja kommunikatsioonijuht, AS Tallinna Sadam, [email protected], tel. 5130979
Katri Link, Kommunikatsiooni- ja ESG valdkonna juht, Tallink Grupp, [email protected], tel. 53042121
Green Destinationsi võrgustiku ja konverentsi küsimustes: Piret Malv, EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsioonispetsialist; [email protected], tel 50 97177

Vaata lisaks