Tallinna Sadam alustab Muuga sadama riskianalüüsi koostamisega

AS Tallinna Sadam tunnistas Muuga sadama summaarse riskianalüüsi teostaja hankemenetlusel parimaks OÜ E-Konsult pakkumise, riskianalüüs valmib järgmise aasta alguses. 

“Arvestades Tallinna Sadama tähtsust Eesti transpordi- ja logistikasektoris ning Muuga sadama arenguplaane, peame arengutegevuses hindama kõiki võimalikke õnnetus- ja keskkonnariske,” lausus AS-i Tallinna Sadam sadamaohutusosakonna juhataja Siiri Lõhmus.

 

Riskianalüüsi teostaja leidmiseks kuulutas Tallinna Sadam mullu oktoobris välja avatud hankemenetluse. Hanke lähteülesande koostas Tallinna Sadam ja selle kooskõlastasid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Päästeamet ning Tehnilise Järelevalve Amet. Tähtajaks laekus kokku neli pakkumist ja hindamiskomisjon tunnistas eelmisel nädalal parimaks OÜ E-Konsult pakkumise.

 

Siiri Lõhmuse sõnul loodab Tallinna Sadam lepingu OÜ-ga E-Konsult sõlmida lähinädalatel. Lepingu tähtaeg on 12 kuud, seega peaks summaarne riskianalüüs valmima järgmise aasta alguses.

 

Riskianalüüsi koostamine on osa Läänemere põhi- ja allsadamate projektist “The Baltic Sea Hub and Spokes Project” ning seda kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu TEN-T programmist.

 

“Analüüs peab ühelt poolt hindama sadamas tegutsevate käitiste vastas- ja koosmõjusid ning teisalt ka sadamategevuse mõju ümberkaudsetele aladele, sealhulgas sadama läheduses asuvatele elamupiirkondadele” kirjeldas sadamaohutusosakonna juht ootusi riskianalüüsile.

 

Riskianalüüsi kõikehõlmavuse, põhjalikkuse ja objektiivsuse tagamiseks moodustati analüüsi koostamise ajaks töögrupp, millesse kuuluvad Tehnilise Järelevalve Ameti, Päästeameti ja AS-i Tallinna Sadam spetsialistid.

 

Ülesande viia läbi Muuga sadama summaarne riskianalüüs tegi AS-i Tallinna Sadama üldkoosolek majandus- ja kommunikatsiooniministri isikus eelmisel aastal.

 

Eeldatavasti annab riskianalüüs ka selgema ülevaate võimalikest probleemidest transpordi- ja logistikasektori arendamisel üldisemalt. Samuti loodetakse analüüsist sisendit tegevuse planeerimisel nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kui ka kohalikele omavalitsustele.

 


Lisainfo:

Siiri Lõhmus, AS Tallinna Sadam sadamaohutuse osakonna juhataja, tel. 6318 061, [email protected]

Sirle Arro, AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja, tel. 6318 068, [email protected]

Vaata lisaks