Tallinna Sadam astus Paldiski Ettevõtjate Liitu

AS Tallinna Sadam astus käesoleva aasta aprillis Paldiski linnas tegutsevaid ettevõtteid ning linnavalitsust ühendava Paldiski Ettevõtjate Liitu .  Kokku  liitus Paldiski Ettevõtjate Liiduga käesoleva aasta aprillis  neli uut ettevõtet – AS Tallinna Sadam, AS Green Marine, TS Energia OÜ ning Esteve Terminal AS. Koos uute liikmetega kuulub Paldiski Ettevõtjate Liitu nüüd 18 ettevõtet ning Paldiski linnavalitsus. 

Paldiski Ettevõtjate Liidu (PEL) juhatuse esimehe Enn Laansoo Jr sõnul on PEL jõudnud oma tegevuses uude etappi, kus liidu liikmed on avaldanud soovi senisest märksa jõulisemalt Paldiski atraktiivset ettevõtluspotentsiaali nii Eestis kui ka välisriikides tutvustada. Laansoo sõnul on PELi üks peamisi eesmärke oma liikmete koostöövõimaluste edendamine ning ühiste väärtusahelate pakkumine klientidele. „Paldiski Ettevõtjate Liitu kuuluvad mitmed üsna erineva suunitlusega ettevõtted, kes omavad igaüks omas valdkonnas parimat erialast kompetentsi. Vaatamata oma erisustele, on need ettevõtjad pidanud mõistlikuks koondada oma pakutavad teenused ja võimalused läbi PELi ühistesse pakkumistesse, mille kaudu on võimalik luua potentsiaalsele investorile või kliendile märkimisväärset lisaväärtust oma äri rajamiseks just Paldiskisse,“ selgitas Laansoo.

 

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand  hindas kogu Paldiski piirkonda oma seniste võimaluste- ja arengupotentsiaaliga üheks perspektiivseimaks äriarenduspiirkonnaks kogu Eestis. Ain Kaljuranna sõnul loovad Paldiski lõunasadama, mis on Tallinna Sadama suuruselt teine kaubasadam, logistilised ja navigatsioonilised eelised sadamale ja seda ümbritsevatele arendustele eeldused saada üheks Läänemere piirkonna olulisimaks transpordisõlmeks. „Lisaks sadamateenustele oleme huvitatud pakkuma Paldiskis koos oma tütarettevõtetega ka kompleksset teenustepaketti erinevatele arendusprojektidele sadamas ja selle ümbruses.  Tihe koostöö teiste Paldiskis tegutsevate ettevõtetega laiendab neid võimalusi veelgi ning me näeme, et koostöös PELiga võiks ka meie arenduste tutvustamisel nii kodu- kui välismaal olla oluliselt rohkem kandepinda,“ märkis Kaljurand.

2010. aastal loodud Paldiski Ettevõtjate Liidu eesmärgiks on olla mootor Paldiski piirkonna ettevõtluse edendamisel, turundamisel, elukeskkonna kvaliteedi tõstmisel ning hea kuvandiga linna loomisel.

Vaata lisaks