Tallinna Sadam asub mõjukate partneritega Läänemerele rohelisi transpordikoridore looma

Tallinna Sadam asutab koos uuendusmeelsete Euroopa sadamate ning Mærsk Mc-Kinney Mølleri Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskusega ambitsioonika kliimameetmete partnerluse, mille eesmärgiks on luua rohelised transpordikoridorid Põhja-Euroopasse ja Läänemerele, võimaldades võtta kasutusele keskkonnasõbralikumaid kütuseid ja panustada laevanduse heidete vähendamisesse.

Projekti esimeses etapis koostatakse eel-teostatavuse uuring, mille käigus tuvastatakse Põhja-Euroopa ja Läänemere regioonis roheliste merekoridoride rajamiseks võimalikud marsruudid, laevatüübid ja kütused. Seejärel hinnatakse sõelale jäänud marsruutide tehnilist, regulatiivset ja ärilist teostavust, mille tulemusel on võimalik juba edasi liikuda konkreetsemate tegevuste ja investeerimisotsustega.

„Tegemist on ülitähtsa sammuga laevandussektori dekarboniseerimise kiirendamise ja Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamise suunas,“ ütles Mærsk Mc-Kinney Mølleri Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskuse tegevjuht Bo Cerup-Simonsen. „Roheliste koridoride arendamine aitab aktiveerida merendussektori väärtusahela edumeelsemaid osalisi  ning projekti tulemused on sisendiks  sektori uute ärimudelite väljatöötamisel.“

Cerup-Simonsen avaldab ühtlasi lootust, et algatus aitab kaasa Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tööle uute merendusalaste standardite loomisel. Samuti peab ta tähtsaks kogu regiooni ja era- ning avaliku sektori huvirühmade kaasamist projekti eesmärkide saavutamiseks.

„Kuni viimase ajani oli merendussektor Euroopa Liidus ainuke transpordisektor, mille suhtes pikka aega ei kehtinud kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid. See aeg on läbi saanud ja saabunud on uus reaalsus: peame kõik koos töötama, et vähendada CO2 heidet, muud väljapääsu pole,“ sõnas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Merendussektori dekarboniseerimise saavutamiseks peab järgmise aastakümne jooksul ulatuslikult kasutusele võtma süsinikuneutraalseid kütuseid ja laevu. Kahtlemata on see ülesanne raske, kuid sellele saab kaasa aidata roheliste merekoridoride moodustamine, kus peamised sadamad pakuvad piisavas mahus vajalikke süsinikuneutraalseid kütuseid punkerdamiseks, võimaldades sektorile vajaliku vereringe.“

Arvestades, et 100 000 laeva tarbib ligikaudu 300 miljonit tonni kütust aastas, moodustab globaalne meretransport ülemaailmsest süsinikuheitest umbes 3%. Kui merenduses midagi ette ei võta, siis suureneb see osakaal märkimisväärselt, sest mitmed majandussektorid on tegemas tõsiseid jõupingutusi süsinikuheite vähendamiseks.

Dekarboniseerimise pikaajalise eesmärgi saavutamine nõuab merenduses uusi kütuseliike ja sektorisisest süsteemset muutust. Laevandus on globaalselt reguleeritud sektor, mis annab õige tegutsemise korral võimaluse kindlustada uute tehnoloogiate ja kütuste ulatuslik kasutuselevõtmine sektoris.

Algatus on käivitatud Mærsk Mc-Kinney Mølleri nimelise Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskuse, Tallinna Sadama ning Gdynia, Hamburgi, Roenne ja Rotterdami sadamate koostöös.

Tallinna Sadam, mis teenindab igal aastal üle seitsme tuhande laevakülastuse, kümme miljonit reisijat ning kakskümmend miljonit tonni kaupa, soovib olla teerajajaks tuleviku säästvate süsinikneutraalsete lahenduste pakkumisel  nii laevade kui terminalide suunas ning täiustab järjepidevalt oma äri- ja arendustegevust, et vähendada sadamategevuse negatiivset mõju keskkonnale ja aidata kaasa Euroopa Liidu roheleppe ning kliimaeesmärkide saavutamisele.

Mærsk Mc-Kinney Mølleri Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskus on mittetulunduslik sõltumatu uurimis- ja arenduskeskus, mis teeb energia- ja transpordisektoris koostööd ettevõtjate, teadusringkonna ja ametiasutustega.

 

Vaata lisaks