Tallinna Sadam ja Elering alustavad koostööd LNG terminali rajamise ettevalmistamiseks

Eelmisel nädalal avaldatud Pöyry Management Consultingu poolt koostatud Eesti gaasituru arendamise raport tõi välja, et siinse gaasituru arendamise põhiliseks eelduseks on alternatiivsete gaasitarnijate turule pääsu tagamine läbi veeldatud gaasi (LNG) terminali rajamise. Täna, 5. detsembril sõlmisid Tallinna Sadam ja Elering koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid terminali rajamiseks Muuga sadamasse.

Tallinna Sadama ja Eleringi vahelise lepinguga seatakse eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada  regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.

 

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on LNG terminaliga seonduv Eesti riigi jaoks üks peamisi küsimusi energia varustuskindluse tagamisel, samuti gaasiturust toimiva konkurentsituru kujundamisel. “Pöyry koostatud gaasituru arendamise raport leiab üheselt, et turul vaba konkurentsi tekitamiseks on gaasivõrgu omandilise  eraldamise kõrval üheks olulisemaks tingimuseks alternatiivse gaasitarne ahela ja tarnijate ligipääs Eesti turule. See on tänastes oludes võimalik kõige reaalsemalt läbi veeldatud maagaasi terminali rajamise,” lausus Veskimägi.

 

Tallinna Sadama kommertsjuht Erik Ringmaa sõnas, et sadam on uurinud LNG terminali rajamise võimalusi Muugale või Paldiski Lõunasadamasse ja senised uuringud näitavad, et terminali parimaks asukohaks on Muuga sadama idaosa. “Tulenevalt Euroopa Liidu ja IMO (International Maritime Organization) keskkonnanõuete karmistumisest laevanduses alates 2015. aastast, näeme me ette LNG nõudluse teket laevanduses. Tallinna Sadam on üks tihedaima liiklusega sadamaid Läänemerel ning arusaadavalt tuleb meil oma positsiooni hoidmiseks luua ka LNG punkerdamise võimalused,” ütles Ringmaa, kelle sõnul loodavad nad kahe projekti – LNG punkerdamise ja LNG regionaalse terminali ühendamisest saavutada olulist sünergiat.

 

Nii Elering kui Tallinna Sadam otsivad võimalusi terminali rajamise kaasrahastamiseks Euroopa Liidu eelarvest ja valmistavad projekti ette lähtuvalt sellistele projektidele seatud kriteeriumidest. Samuti deklareerivad ettevõtted valmisolekut kaasata vajadusel projekti arendamisesse kolmandaid partnereid.

Vaata lisaks